Ana sayfa Özgeçmiş Arapça Öğreniyorum Arapça Alıştırmalar İletişim

 

  Ana sayfa

   

 

ÖZGEÇMİŞ

- Adı Soyadı: Nizameddin İBRAHİMOĞLU

- Akademik Unvanı: Okutman.

- Elektronik posta: nizamettin955@hotmail.com

- Doğum yeri ve Tarihi: Kerkük – 01.07.1955.

- Dini: İslam.

- Medeni hali: Evli.

- Uyruğu: Türk.

- Bildiği diller: Türkçe; Arapça; Osmanlıca; İngilizce ve Kürtçe.

- Birimi: İlahiyat Fakültesi.

- Bölümü: Temel İslam Bilimleri Bölümü/ Arap Dili ve Belagatı

 Anabilim Dalı.

 

Bilimsel nitelikler: 

- Lisans - Bağdat Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi -

Arap Dili ve İslam Bilimleri – 1978.

- Yüksek Lisans - Uludağ Üniversitesi  - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı – 1999. Yüksek Lisans Tezi:   Arap dilinde cümleler ve kuruluş yolları.

- Doktora - Hayat Üniversitesi - Suriye- 17 - Ekim- 2010 yılında; pekiyi dereceyle  diplomasını aldı.

 

 Deneyim ve Aktiviteler:

1- 1976- 1979 Tarihine kadar Irak Eğitim Bakanlığında Diplomalar Bölümünün de memur sonra başkan yardımcılığı olarak çalıştı.
2- 1979 -1982 Tarihine kadar Irak Milli Eğitim Bakanlığında – Basın Müdürlüğünde Gazeteci olarak çalıştı.

3- 1987 den beri Ziya Turizm ve Dış Ticaret şirketinde Genel Müdür olarak çalışmaktadır. Türkiye - İstanbul.

4- 1987-1992 arası Uludağ Üniversitesi-İlahiyat Fakültesi- Arap dilinde Öğretim görevlisi olarak çalıştı. Türkiye - Bursa.

5- 1994-2006 arası Gazi Üniversitesi-İlahiyat Fakültesi- Arapça okutmanı olarak çalıştı. Ankara - Türkiye.

6- 2006 dan beri Hitit Üniversitesin-İlahiyat Fakültesi- Arapça okutmanı olarak hale çalışmaktadır. Türkiye - Çorum.

  7- 2008 yılında Özden Yapılanma ve Araştırma Derneğinin kurucu üyesi oldu.

  8- 2007 yılında "Özeti arabswata" olan Uluslararası Arap Mütercimleri ve Dilcileri Cemiyeti'ne üye oldu.

9- Uluslararası Arap Mütercimleri ve Dilcileri Cemiyetinden "Özeti Wata olan" 01.01.2008 yılında Türkçe ve Arapça ile ilgili üstün katkılarından dolayı takdir name belgesi almıştır. Aşağıdaki siteden ulaşa bilirsiniz

http://www.wata.cc/site/annual_honor/b_2008.html

http://www.wata.cc/dis/cer2.php?id=32

  10- 2007 yılında "Özeti wataonline" olan Uluslararası Arap Mütercimleri

Cemiyeti'ne üye oldu.

  11- 2007 yılında "Özeti atida olan" olan Uluslararası Arapça Tercüme ve Kültürel Diyalog Cemiyeti'ne üye oldu.

  12- 2009 yılında Egyptian Tranlators & Linguists Association de üye oldu.

  13- ÖSYM - KPDS sınavında – 1990, 1995 ve 2000 yıllarında, Arapça testinde yüz üzerinden 84,89 ve 79 puanlar alarak Başarılı olmuştur.

  14- Irak Cumhuriyet - Bağdat Türkmen Kardeşlik Kulübüne 1976 da üye oldu. Üyelik No:1329.

  15- 2006 den beri kurulmuş olan nizamettin.net isimli sitenin sahibidir.

  16- 1990 yılında - Uludağ Üniversitesi - Yabancı dil (İngilizce)   Programını başarı ile bitirmiştir. Belge No:34

  17- 26.06.1425 Tarihinde Suudi Arabistan’da bulunan Nuhba Eğitim ve Kalkınma Kurumunda Yönetim ve Denetim kursunu başarı ile bitirmiştir.

 

Eserleri ve Araştırmalar:

Türkçe Makaleler

1- Kendi Kaleminden - İmam Leknevî, Hayatı ve eserleri. Çev: Nizameddin İbrahimoğlu, el-Leknevi. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Sayı 6, Nisan 2005 yayınlanmıştır, Konya, Türkiye.

2- İmam Kevserî - Prof. Dr. Muhammed Ebu Zehra. Çev: Nizameddin İbrahimoğlu.

 el-Kevseri. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Sayı 5, Nisan 2005 yayınlanmıştır, Konya-Türkiye.

3- Arapça Harfleri Ve Ebu 'ali el-Kali, Sahib İbn 'Abbad ve Ahmed İbn Faris'in lügat çalışmalarında uyguladıkları metotlar.

4- Prof. Dr. Hayrettin Karaman ile röportaj. İslami İlimler Dergisi, Sayı 3, 2008, Ankara, s. 199–219. yayınlanmıştır.

5- Arap Dilinde Cümleler ve Kuruluş Yolları (Yüksek lisans Tezi.

6- İki Ulu Türkmen Şeyhi. - İki Ulu Türkmen Şeyh i. www. alturkmani.com'da Stensinde yayımlanmıştır. Hacı İzzet veli ise; Kerkük-Kardaşlık dergisinde yayınlanmıştır- Say 37  - Yıl:2008

7- Kerkük liderlerinden Avukat Muhammed Hacı İzzet’in hayatı. Sümer Dergisi, Sayı 9,10, 2009, Kerkük, s 3–7. yayınlanmıştır.

8- Arapça Cümlelerin Türkçe Tahlili (İrabı(.

9- Renklerin İnsan Hayatına Etkisi.

10- Bazı Hayvan Ve Kuşların Özellikleri.

11- Türkmen Kadın Giysisi. Kardaşlık Dergisi Yer: İstanbul - Sayı 36 Yıl:2007 da yayımlanmıştır.

12- Hac-Umre .

13- Arapça’da Eş Anlamlı Kelimeler Arasındaki Farklar Ve Cümlede Kullanım Şekli.

14- Bilimler Tarihi ve Çeşitleri özet.

15- Kadının Çok Eşle Evliliğin Yapmaması Ve Erkeğin Caiz Olmasının Felsefesi

16- İslam ve Müslümanlara düşmanlarının Komploları.

17- 2. Abdülhamit Abdulmecid’in Hayatı.

 

Arapça Kitap ve Araştırmalar

Kitaplar:

1- Irak’taki Türkmen âlimleri ansiklopedisi

2- Irak dışındaki Türkmen âlimleri ansiklopedisi

3- ‘’el-‘Arabiyyetül Müyessere’’ Arapça Konuşmayanlara yönelik Arapça öğretimi.

4- Arapça Terim ve Istılahlar sözlüğü ‘’Türkçe - Arapça’’.

5- Arapçada seçilmiş konular ‘’Türklere Arapça öğretmek amacı ile yazılmıştır’’.

6-  Arapça dilinin Önemi ve bu dili nasıl öğrene biliriz? (Doktora çalışması).

 

Kitapçıklar:

1-Kur’an Bilimleri. Özet.

2-Hadis Bilimleri. Özet.

3-İslâmi Fıkıh Bilimleri. Özet.

4-Kelâm, Akâid Ve Tevhid Bilimi. Özet.

5-Felsefe Ve Mantık Bilimi. Özet.

6-İslâmi Tasavvuf Bilimi. Özet .

7-Psikoloji Ve Psikiyatri Bilimi. Özet.

8-Eğitim Bilimi. Özet.

9-Tıp Ve Eczacılık Bilimi hakkında ön bilgi.

10-Tarih Bilimi. Özet.

11-Arap Dili Bilimleri. Özet .

12-Astronomi Bilimi. Özet.

13- Sosyoloji Bilimleri. Özet.

14- Cin, sihir ve sairlerle ilgili konular.

15- Kadının ve Erkek hakları, görevleri ve Eşitlik konusu.

16- Duanın Önemi ve onunla ilgili konular.

 

Arapça Makale ve Araştırmalar:

1- Avamın Hataya Düştüğü Lafızlar (Arap dili ile ilgili bir araştırma).

2- Türk ve Türkmenlerde isimlerin telaffuzu ve anlamları. (Arapça – Türkçe).

3- Kerkük’te İslam biliminin gelişmesinde; medrese ve âlimlerin katkısı.

4- Cennet için koşmak.

5- İslam’da ceza ve iptila anlayışı.

6- Bilimlerin Tarihi ve çeşitleri Özeti.

7- Bilim ve âlimlerin faziletleri.

8- İslâm dininde ruh ve onunla ilgili konular.

9-Üçlü kurtuluş nedenleri: Tüm Sebeplere sarıldıktan sonra Allah’a tevekkül ve dua etmek.

10- Satırlarla Peygamberler Tarihi.

11- Türkmen Kadın Giyimi.

12- Seçilmiş Arapça Ata Sözleri.

13- Allah Müslümanları itidalli - vasat ümmet kılmıştır. ‘’ Aşırılık, İfrat ve tefrit İslâm da yoktur’’.

14- İki Ulu Türkmen Şeyhi.

15- Kerkük liderlerinden Avukat Muhammed Hacı İzzet’in Hayatı.

16- Tarih boyunca Türkmen Kadını Sağlam iradesi .

17-Hac ve Umre.

18-Arap Atasözlerinde Hayvan ve Kuşların öne çıkan özellikleri.

19- Kuran-ı kerimin Bütün zaman ve mekânlar için İdeal bir Kitaptır, çağa uyum sağlaması için kendin yeniler.

20- Medeniyetler çatışması ve İslam medeniyeti.

21- İslam ve Siyasete Bakışı ve kendini koruma yolları.

22- Renklerin İnsan Hayatına Etkisi.

23- İslam’da Evlilik Felsefesi.

24- İslam’da Başörtüsü.

25- Irak Türkmenlerin Stratejisi ve Siyasi Krizlerden kurtuluşu nasıl mümkün olur?

26- Fertlerin Davranışlarını Etkileyen Faktörler.

27- Türkmen Kadınının Asaleti ve Sosyal Hayatta Rolü.

28- Satırlarla Unutulmayan Üretken Ve Türkmen Edebiyatında Öncül olan Kadınlar.

29- Satırlarla Türk Tarihi.

30- Müslümanların yenilme ve kazanma sebepleri.

31- Türkmen Halkının Kendini koruma ve kollama vazifesi.

32- Zalim hâkim ve kötü âlimlerin özellikleri ve gelecekleri.

33- Anlamlı Güzel Arapça Sözler.

34- Toplumda Türkmen kadınını ve sosyal hayatta rolü.

35- Kadının birçok eşle evlenmemenin Hikmeti.

36- Çocuk Yapmanın Hikmeti.

37- Arapça atasözleri ansiklopedisi.

38- Arapça Harfi cer ile ilgili Bilimsel Çalışma (Wata dergisi, sayı 5, 2008 yılında yayınlanmıştır.

39- Kerkük Şeyhi Mor Baba Âlinin Hayatı.

40- Kerküklü siyasi lider Bahattin Türkmen’in Hayatı.

41-Kavimlerin, Âlim ve kötü Hâkimlerle alakaları.

42- Yeni Irak Tarihi Satırlarla.

43- İptila sabır, takvalılar için kefaret.

44- Düşmanların İslam ve Müslümanlara komploları.

45- Dünya siyasetin gerçekleri ve Türkmen Halkı.

46- Türkmen Âlimlerinden Abu Hanife el- Numan

47- Âlim Molla Reşat’ el- Müftünün Hayatı.

48- Ertuğrul’un oğlu Sultan Osman’ın hayatı.

49- İstanbul’u fetih eden Fatih Sultan Muhammet.

50- 2. Sultan Abdülhamit’in hayatı.

51- Düşünür Prof. Dr. İhsan Doğramacı.

52- Mimar Sinan’ın Hayatı.

53- Avni Ömer Lütfi’nin Hayatı.

54- Şeyh Muhammed Esat Hocanın Hayatı.

55- Prof. Dr. Ekrem Pamukçunun Hayatı.

56- Dr. İsmet Abdulmecidin Hayatı.

57- Prof. Dr. İbrahim el-Dakuki.

58- Araştırmacı Muhammed Orhan Ali.

59- Araştırmacı Akademisyen Dr. Nizameddin İbrahimoğlunun Hayatı.

60- Kuranı Kerimde Sayılar.

61- Türkmen Halkı ve Hicret Konusu.

62- Bazı Türk kelimelerin Arapçada kullanılması.

 

Tercümeler: (Arapça – Türkçe ve tersi)

1- Fatih Sultan Mehmet’in Divanı.

2- Şair Halil İbrahim Halil Şiirlerin Tercümesi. (Ya Rifaki – Ya Kelime tül Hak – Lakiyaha.

3- Şeyh Mehmet Emin Efendi Kerküklü Nakşibendî.

4- Şeyh Abdurrahman Efendi Kerküklü Nakşibendî.

5- Kerkük liderlerinden Avukat Muhammed Hacı İzzet’in hayatı(Türkçeye Çevrilmiştir).

6- Harfi Cerleler İle İlgili Bilimsel Çalışma (Türkçeye Çevrilmiştir).

7- Sayılarla İlgili Dersler. (Arapça - Türkçe).

8- Arapça ve Türkçe Bazı Müşterek Kelimeler.

9- H. Muhammed’in (s.a.v) Hayatı.

10- Ebu Bekir’in Hayatı.

11- Ömer b. Hattab’ın (r.a) Hayatı.

12- Osman b.Affan’ın (r.a) Hayatı.

13- Âlinin b. Ebu talibin (r.a)  Hayatı.

14- İbn’i Sine’nin Hayatı.

15- İmamı Azamın Hayatı.

16- M. Eşeybani’nin Hayatı.

17- İmamı Gazelini Hayatı.

18- İmamı Buharı’nın Hayatı.

19- Şair Fevzi Kerküklünün Hayatı.

20- Şair Örfi Kerküklünün Hayatı.

21- İslam Medeniyetin İnsan medeniyetine Etkisi.

22- Anlamlı Güzel Sözler Manzumesi. (Yazar: Nizameddin İbrahimoğlu).

23- Kuş ve Hayvanlarla ilgili Ata sözler.

24- Seçilmiş Arapça Güzel Atasözleri. (Wata dergisi, sayı 4, 2007 yılında yayınlanmıştır.

25- Ebu Abdullah el-Hakanı.

26- Birlik Kuvvettir.

27- Tunuslu şair Muhammed Ali Hani’nin; Kor Ateşin Rüyası Şirinin Türkçeye çevirisi.

28- Seçim Ve Siyaset.

Bununla birlikte birçok İslami Bilimler ilgili Araştırmalar bululmaktadır; Bunlar önemli kişilerin Hayatları bunlardan: Mor Baba Ali; Molla Hakki Ali Gani vs. Birde birçok konularda Metin çevirileri (Arapça - Türkçe) yapmış bunlardan. Bunlarla birlikte Türkçe Gazete metinlerini Arapçaya çevirmiştir. Bunların çoğu www.nizamettin.net ve http://www.wata.cc/forums/index.php sitesinden yayınlanmıştır..

 

21.01.2007 tarihinden itibaren ziyaretçi sayısı:

عدد الزوار

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Geri

 

Web Siteme Hoş Geldiniz!

اهلاً وسهلاً لزيارتكم موقعنا

 

Copyright ©2006
Nizamettin İBRAHİMOĞLU