Ana sayfa Özgeçmiş Arapça Öğreniyorum Arapça Alıştırmalar İletişim

 
 

  Ana sayfa > Arapça Öğreniyorum > Yeni Başlayanlar İçin


 
 

 

Sayfa içinde arayın:

Arapça klavye:

 

 المُحادَثةُ اليَومِيّةُ لِلطُّلابِ للذّينَ يَعرِفُونَ العربية قَليلاً

 

   ARAPÇAYI AZ BİLEN ÖĞRENCİLERE GÜNLÜK  KONUŞMA

  

د. نظام الدّين إبراهيم أوغلو

باحث أكاديمي تركماني ـ تركيا

nizameddin955@hotmail.com

 

Not: Günlük konuşmalarda son hareke telaffuz edilmez, ancak biz yer yer son harekelerin telaffuzunu da verdik.

 

                              مَعلومَاتٌ أوّلِيّةٌ    Ön bilgiler

الحُروف HARFALER:

 

أ A  / إ     İY/  أُU   :

 ـ أَبٌ           Ebun (Baba) ـ إسلامٌ  İslâmun (İslam)

ـ أُذنٌ Uzunun (Kulak)

بَ  BE/ بِ / بُ BU

ـ بَلدةٌ       Beldetun (Şehir) ـ ج  بِلادٌ Bilâdun (Ülke)

 ـ بُراقٌBurâkun ( Burak)    

تَ  TE / تِ  Tİ  / تُTU

ـ تَرفيعٌ ( Terfi’un (Terfi'  ـ تِلمِيذٌ Tilmizun (Öğrenci)

ـ تُرابٌTurâbun (Toprak)

ثَ  SE /  ثِ  /   ثُSU 

ـ ثَعلبٌ   Sa’lebun (Tilki)    ـ ثِمارٌ Simârun (Meyve)

ـ ثُلثٌ  Sulusun ( Üçte bir)

جَ  / جِ /  جُCU

ـ جَامِعٌ     Câmi’un (Cami)  ـ جِيرانٌ Cirânun (Komşu)

ـ جُمعةٌCumu’atun (Cuma)

حَ   HA  / حِ   /  حُHU

ـ حَاكِمٌ     Hâkimun (Hakim)    ـ حِمارٌ Himârun (Eşek

ـ حُوتٌHûtun (Balina)  

خَ HA/ خِ  / خُHU

ـ خَالِقٌ Hâlikun (Yaratıcı)   ـ خِنزيرٌ Hinzirun (Domuz)

ـ خُلدٌ   Huldun (Ebedi)

دَ  DÊ/ دِ   / دُ DU

ـ دَارٌ  Dârun  (Ev)              ـ دِينارٌ Dinârun (Dinar)

ـ دُودٌDûdun (Kurt, tırtıl)    

ذَ / ذِ  /   ذZU 

ـ  ذَهبٌ    Zêhebun (Altın)         ـ ذِئبٌ Zî'bun (Kurt)

ـ ذُبابٌ   Zubabun (Sinek)

رَ  RÊ/ رِ  Rİ/  رُRU

ـ رَسمٌ  ـ          Resmun (Resim)رِياءٌ Riyâun (Riya)

ـ رُمُوزٌRumûzun (Simgeler) 

زَ  ZÊ/ زِZİ   / زُZU 

ـ زَيتونٌ ـ  Zeytunun (Zeytin)    زنديقٌ  Zêndikun (Zendik)

ـ زُقاقٌZukakun (Sokak)    

سَ  SÊ/ سِ  Sİ/ سُSU

ـ سَاعةٌ   Sâatun (Saat)            ـ  سِلمٌSilmun (Barış)    

ـ سُندسٌSündüsün (İpek)  

شَ  ŞÊ/ شِ   Şİ/ شُŞU 

ـ شَاطِرٌ  ـ   Şâtirun (Çalışkan, mâhir)شِفاءٌ Şifâun (Şifa)

ـ شُكرٌŞukrun (şükür)  

صَ  SA/ صِ   /  صُSU

ـ صَيّادٌ  ـ    Sayyâdun (Avcı)صِغارٌ Siğârun  (Yavrular, küçükler

) ـصُوصٌ  Sûsun (Civciv)

ضَ  ZA  ضِ   / ضُZU

ـ ضَربٌ     Zarb unضِياءٌ ـ       Diyâun  ضُحى  Duhâ

طَ  TA / طِ  Tİ / طُTU

ـ طَاهرٌ  ـ    Tâhirun طِينٌ  ـ      Tînun طُبِعَTubi’a     

ظَ  ZA  /  ظِ  Zİ / ظُZU    

ـ ظَالمٌ  ـ      Zâlimun (Zâlim) ظِلالٌZilâlun (Gölgeler)

ـ ظُلمٌZulmun (Zulüm)      

عَ  ‘A  / عِ İ  ‘ /   عُ’U  

ـ عَائدٌ  ـ ‘Aidunعِصامٌ  ـ  ‘İsâmun  عُودٌ ‘Udun

غَ  ĞA/ غِ  Ğİ /  غُĞU

ـ غَائبٌ  ـ   Ğâibun (Mevcut olmayan)     غِناءٌ Ğinâun (Şarkı)

ـ غُلامٌĞulâmun (Genç çocuk)     

فَ / فِ  Fİ / فُFU

ـ فَائزٌ  Fâizun (Kazandı)    ـ فِرقةٌ Firkatun (Takım)

ـ فُرقانٌFurkânun (Furkan, Kuran)     

قَ  ĶA/ قِ  Kİ / قُĶU

ـ قَائلٌ  ـ   Kâtilun (Katil) قِسطٌKistun (Adalet, Pay, ölçü)   

 ـقٌربانٌKurbânun (Kurban)    

كَ  KÊ/ كِ Kİ  / كُKU

ـ كَائنٌ   ـ    Kâinun (Varlık)كِتابٌKitâbun (Kitap)   

ـ كُبّةٌKubbetu (Yumak, yuvarlak şey)   

لَ  L A / لِ  Lİ / لُ LU

 ـلَمسٌ  ـ    Lemsun (Dokunmak)لِياقةٌ Liyâkatun (Uygunluk)  

 ـلُؤلُؤٌLu'luun (İnci)  

مَ  MÊ  /  مِ Mİ  / مُMU 

 ـمَعروفٌ  ـ     M’arufun (Bilinen, meşhur)طِفلٌ (Tiflun (Çocuk

ـ مُكرّمٌMukarremun (Saygın)   

نَ  NÊ / نِ  Nİ  /  نُNU

 ـنَارٌ  ـ     Nârun (Ateş) نِيرانٌNîranun (Ateşler) 

 ـنُوريNuri (Nuri)

وَ  WA / وِ   Wİ /  وُWU 

ـ وَزيرٌـ  Vezirun (Vezir, bakan)  وِفاقٌVifâkun (İttifak)    

ـ وُعودٌVu’udun (Vaatler)  

هَـ   HA  / هِـ H İ   /     هُـ   HU

ـ هادٍي Hâdin (Hadi, yol gösteren)   

ـ  هِجرةٌ Hicretun (Hicret)     ـ هُريرةٌHureyretun (Kedicik)  

يَ YA  / يِ  Yİ /  يُYU 

 ـيَاقوتٌ Dayyikun (dar)  ضيِّق  ـ     Yâkûtun (Yakut)

ـ  يُساوي   Yüsâvi (Müsavi)

 

Bu konuları Gramer kitaplarından takip ediniz.

 

Teklik, ikilik, çokluk :

Teklik İsimi: المفرد Tek bir varlığı gösterir.

İkilik İsmi: المثنى İki varlığı gösterir. Müfret ismin sonuna  ان  (Merfû olursa)veya ين (Mecrur veya mensup olursa)

eklenerek yapılır.

Çokluk İsmi: الجمع Aynı cinsten birçok varlığı gösterir. Üç bölümde incelenir:

- Erkek çokluğu: جمع مذكر سالم Erkek olan veya sayılan varlıkların isimleri sonlarına  ون (Merfû olursa)veya ين

(Mecrur veya mensup olursa) eklenerek çoğul yapılır.

- Dişi çokluğu: جمع مؤنث سالم Dişi olan veya sayılan varlıkların isimleri sonlarına اتُ (Merfû olursa)veya اتِ (Mecrur veya

mensup olursa)eklenerek çoğul yapılır.

- Kırk çokluk: جمع تكسير Teklik kelimenin yapısı, biçimi değiştirilerek elde edilen çokluktur azlığı ve çokluğu gösteren çeşitli kalıpları vardır.

Örnekler: الأمثلة

مُحَمّدٌ Muhammedun - Bir Muhammed   ـ محمدٍ ـ محمداً

مُحَمّدانِ ِMuhammadâni-Muhammedeyni-İki Muhammet 

          (Merfû olursa)

مُحَمّديْن(Mecrur veya mensup olursa)

مُحَمّدونَMuhammadun - Bir çok Muhammet (Merfû olursa) 

مُحمدِينَ(Mecrur veya mensup olursa)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فَاطِمَةُ Fâtimatun  - Bir Fatma  

فَاطِمَتانِ Fâtimatâni - Fâtimateyni - İki Fatma

فَاطِمَتيْنِ(Mecrur veya mensup olursa)

فَاطِمَاتُFâtimâtun - Fatmalar

مُسلمةٌ ـ مُسلمةً ـ مسلمةٍ  Bir Müslüman

مُسلمتانİki Müslüman  (Merfû olursa)

مُسلمتين(Mecrur veya mensup olursa)

مُسلماتٌ(Merfû olursa) Müslümanlar  

مُسلماتٍ(Mecrur veya mensup olursa)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قَلَمٌ Kalemun (Bir kalem)(Merfû olursa)

ً( mensup olursa) قلماً

(Mecrur olursa)    قلمٍ

قَلَمَانِKalemâni - İki kalem (Merfû olursa)

قَلَمَيْنِKalemeyni - İki kalem (Mecrur veya mensup olursa) 

أقْلامٌ Êklâmun - Kalemler(Merfû olursa)

ً( mensup olursa) أقلاماً

(Mecrur olursa)    أقلامٍ

كِتَابٌ Kitâbun - Bir kitap ـ كتاباً ـ كتابٍ

كِتَابَانِ Kitâbâni-kitâbeyni - İki kitap

كِتَابَيْنِ(Mecrur veya mensup olursa)

كُتُبٌKutubun - Kitaplar     ـ كُتبٍ ـ كُتباً

شهرٌ ـ شهراً ـ شهرٍ Bir ay

شَهرانِ İki ay (Merfû olursa)

شَهرين(Mecrur veya mensup olursa)

أشْهرٌ ـ أشهراً ـ أشهرٍ Aylar

جَدٌ ـ جدّاً ـ جدٍّ Bir dede

جدّانِ (Merfû olursa)İki dede

جدّينِ(Mecrur veya mensup olursa)

أجدادٌ ـ أجداداً ـ أجدادٍ Dedeler

 

Mazi, muzari, Emir ماضي، مضارع، أمر

 

فَتَحَ  -  Açtı - Feteha  يَفْتَحُAçıyor - Yeftehu   

اِفْتَحْAç  - İftah  

كَسَرَ - Kırdı - Kesere   يَكْسِرُKırıyor - Yeksiru  

اِكْسِرْKır - İksir 

قَامَ   -   Kalktı - Kâme يَقُومُ Kalkıyor - Yekûmu

قُمْKalk  - Kum  

İsim Tafdil اِسم التّفضيل

 

قَصِيرٌ    -   Kısa - KasîrunاٌقْصَرٌDaha kısa  -  Aksarun   

كَبِيرٌ      Büyük - KebîrunأكْبَرٌDaha büyük  -  Êkberun

جَمِيلٌ - Güzel - Cemîlun    أجْمَلٌDaha güzel -  Ecmelun 

 

اِستعمال الأدوات Edatlarların kullanış şekli 

 

هَذا طَالبٌ Bu (erkek) Öğrencidir - Hâza tâlibun  

هذهِ طالبةٌBu (bayan) Öğrencidir - Hazihi tâlibetun  

هَذان طَالِبانِ    Bunlar iki erkek öğrencidir -  Hâzâni tâlibâni

هَاتَانِ طَالبتانِBunlar iki bayan öğrencidir -  Hatâni tâlibetâni

هَؤلاءِ طُلاّبٌ Bunlar erkek öğrencilerdir

هَؤلاءِ طَالِباتٌBunlar bayan  öğrencilerdir 

مَتى تَذهبُ إلى السّوق؟

- Metâ tezhebu ilâ's-sûki?  Çarşıya ne zaman gidersin?

متى تأخذني إلى سهرة ليلية؟

Metâ ta'huzunî ilâ sehrettin leyliyyetin?

Beni ne zaman gece eğlencesine götüreceksin?

بكم هذا (هذهِ)؟Bu kaça? Bikam hâzâ? bikam hâzihi?  

ماذا تقرأ؟ Ne okuyorsun? Mâzâ tekrau? 

كيفَ تذهبُ إلى بائع الذَّهب؟

Keyfe tezhebu ilâ ba'i'z-Zehebi? Kuyumcuya nasıl gidersin?

بكم سعر تذكرة دخول المتحف؟

Bikem siir tezkaret duhul el-Muthaf? Müzeye giriş bileti

fiyatı kaç liradır?

هل عندك جولة (رحلة) إلى مضيق بسفور؟

Hel indeke cevletun (rihletun) ila madîki busfûr?

Boğaziçine geziniz var mı?

أين تُباع البذلة؟

Eyne yubâ'u'l-bezletu?  Takım elbise nerede satılır?

هُو    O (bay)  (Huve)هِيَ O (bayan) (Hiye)

هُما    O ikisi (bay) (Humâ)هُما O ikisi (bayan) (Hum)

هُنّ Onlar(bay) (Hum)  هُم   Onlar (bayan) (Hunne)

أنتَ     Sen (Bay) (Ente)أنتِSen. (bayan) (Enti)

أنتما İkiniz (bayan) Ve (Bay) için (Entumâ) 

أنتُم Sizler (Bay) (Entum)   أنتُن  Sizler (bayan) (Entunne)

نَحنُ Bizler (Bay veya bayan için) (Nahnu)

 

الأفعال المتداولة كثيراً:   

Çok kullanılan fiiller.

ـ سَقطَ    Sakata  -  Düştü.

ـ كَسرَ Kesera  -  Kırdı.    

ـ قَعدَKa’ade  -  Oturdu.   

ـ كَتبَKetebe -     Yazdı.  

ـ شاهدَ  Şâhede - İzledi, Gördü.

ـ مَرِضَMeriza  -   Hastalandı.  

ـ شَفىŞefâ    İyileşti.  

ـ مَدحَMedaha  -  Övdü.  

ـ لَبِسَLebise   -  Giydi. 

ـ أتىEtâ  -       Geldi.   

ـ تَوضّأTavaddaa - Abdest aldı. 

ـ صَلّىSallâ  -  Namaz kıldı.   

.ـ شَبِعَŞebi’a  -  Doydu.        

ـ عَطشَAtaşa  -  Susadı.        

ـ جَاعَ Câ’a  -  Acıktı.            

ـ تَعِبَTa’iba  - Yoruldu.        

ـ يَفرحُYafrahu - Seviniyor.     

ـ يَحزنُYahzenu  -  Üzülüyor.  

ـ يَفقِدُ (يُضيّعُ)Yafkidu (Yudayyi’u)  -  Kayıp ediyor.  

ـ يَحلُمYahlimu  -  Rüya görüyor.     

ـ يَخلَعُ (يَنزعُ)Yahla’u (Yanza’u)  -  Çıkarıyor. 

ـ يُنادي   Yunâdî   -   Çağırıyor.

ـ يَسقُطYaskutu -  Düşüyor.    

ـ يَركبYarkebu   - Biniyor.    

ـ ينزلYenzilu -   İniyor.       

ـ تَعالَTa’âla -   Gel.             

ـ إذهَبİzheb  -   Git.             

ـ إجلِسİclis  -  Otur.             

ـ قُمKum -  Kalk.                 

ـ نَم   Uyu - Nem.                

ـ اِسْتَيقِظisteykız  -  Kalk.       

ـ اِمشِYürü - imşi.              

ـ اُرْكُضUrku-  Koş.             

ـ اِلعَبْil’ab   - Oyna.            

ـ اُنْظُرْ Undur  - Bak.             

ـ كُلْKül  - Ye.                    

ـ اِشربْİşreb  -  İç.              

ـ اِسْمعْ   İsm’a  -  Dinle.       

ـ تكلّمْTekellem  -  Konuş.     

ـ قُلْKul   -  De.                 

ـ سَافِرْSafir  - Yolculuk yap.  

ـ اِغْسِلْİğsil  - Yıka.             

ـ نظّفْNazzif  - Temizle.       

ـ اِغلِقْKapa - İğlik.              

ـ اِفْتَحْİftah  -  Aç.                

ـ اِحْذَرْ! İhzar! - Dikkatli ol.   

ـ اِنتهىİntahâ  - Bitti.           

ـ خَلاصْHalas  - Yeter.          

 

الأسماء المستعملة كثيراً : Çok kullanılmış olan İsimler

 

ـ تليفزيونTilifizyon  -  Televizyon.    

ـ تليفون Tilifon   -  Telefon.            

ـ حَافِلة (باص)Hâfile (bas) - Otobüs.   

ـ دَراجة  Derrâce -   Bisiklet.

ـ دَراجة بُخارية (مُوطور)Derrace buhâriyye - (motor) Motosiklet.

ـ كُرسِيKursi -  Sandalye.     

ـ منضدةMinzada -  Masa.      

ـ طَبق (صَحَن)Tabak (Sahan) -  Tabak. 

ـ مِخدّةٌMihadda  - Yastık.                  

ـ فَرشٌFereşun - Döşeme, halı, yatak.  

ـ حديقةHadîka  - Bahçe.                     

ـ مَدينة الالعاب (لونا بارك)Medînetu’l-el’ab  - Lunapark   

ـ حَقيبةHakîbe -  Çanta.                       

ـ قَدح (كلاص)Kadah (klas) -   Bardak.    

ـ ماءM⒠ - Su.               

ـ صَابونSâbun  - Sabun.   

ـ وَرقةVaraka  - Kağıt.      

ـ مَحلMahal  - İş yeri.     

ـ دُكانDükkân - Dükkân.   

ـ مِفتاحMiftâh - Anahtar.    

ـ بَائِعBâi’ -  Satıcı.           

ـ مُشتريMüşteri - Müşteri.  

ـ قَصّابKasab  - Kasap.      

ـ دَولةDevlatun  - Devlet    

ـ مَدينةMedine -  Şehir.       

ـ قَضاءKazâ un   - İlçe.      

ـ قَريةKarye tün -  Köy.     

ـ عَاصمةAsime -  Başke      

ـ وَزِيرVezir -  Bakan.        

ـ وِزَارَةVezaret  - Bakanlık. 

ـ رَئِيسُ جُمهوريّةReisi cumhuriyet  - Cumhurbaşkanı.    

ـ رَئِيسُ وُزَرَاءReisu vüzer⒠-  Başbakan.                   

ـ رَئِيسُ بَلديةReisu belediyetin -Belediye başkanı.Başkent. 

ـ شَمسŞems -  Güneş.   

ـ قَمرKamer -  Ay.        

ـ فَم    Femm un -  Ağız.

ـ وَجهVech un  - Yüz.     

ـ أنفEnf un -  Burun.    

ـ بَابانBâbân  - İki kapı. 

ـ نَافذتانNâfizatan - İki pencere.  

ـ دَفترانDefteran -  İki defter.     

ـ سيارتانSeyyâre tan -İki araba.  

ـ عَينانAynân  -  İki göz.           

ـ يَدانYedân  -  İki el.               

ـ رِجلانRiclân  -   İki ayak.        

ـ نُجوم (كواكِب)Nücüm (Kevâkib) -  Yıldızlar.  

ـ حَيواناتHayvânât  - Hayvanlar.   

ـ طُيورTuyûr -  Kuşlar.               

ـ حَشرات   Haşarâtun -  Böcekler, haşereler.

ـ نَباتات                                    Nebâtât -  Bitkiler.

ـ فَواكهFevâkih  - Meyveler.          

ـ خُضْرَواتHudravât -  Sebzeler.    

ـ ألوانٌElvân -  Renkler.               

ـ أعيادٌA’yâd  - Bayramlar.           

ـ أعْضَاءA’daun -  Organlar.         

ـ مِسْحَاة             Mishât   -   Kürek

ـ مِعْوَال               Mi'vâl  -  Kazma

ـ فَأس                   Fâs   -    Balta

ـ مِسْحَل                 Mishâl  -  Mala

ـ مِنْشَار              Minşâr  - Testere

 

 

كلمات السّياحة والتجارة:Seyahat ve ticaret ile ilgili kelimeler 

 

 ـ فُندقFunduk - Otel.  

ـ فُندق بنجومFunduk binucûm - Yıldızlı oteller.

ـ غُرفة لشخص واحدGurfa li şahsin vahit - Tek kişilik oda. 

ـ غُرفة لِشخصينGurfatun  li şahsan   -   İki kişilik oda.  

ـ غُرفة لثلاثةِ أشخاص

            Gurfatun li selâsetieşhas - Üç odalı kişilik.

ـ حِجْزHiciz  -   Rezervasyon.                             

ـ غُرَفٌ بِحَمّامBanyolu odalar -  Gurafun bi hamam.  

ـ تَذَاكِر الباص    .Tezâkiru’l-bâs  -   Otobüs biletleri

ـ تَذَاكِر الطّائرةTezakiru tâireti  -   Uçak biletleri.     

ـ جَولاتٌ سِيَاحِيّةCevelâtün Siyahiyyetün   -    Gezi turları.    

ـ مَنَاطِقُ سياحيّةManatikun Siyahiyyetün  -    Gezi yerleri.    

ـ قائمة الطّعامKaimut ta’âm   -   Yemek listesi.        

ـ لَحْمLahmun   -    Et.         

ـ سَمَكSemek   -   Balık.      

ـ رُزRuz  -  Pilav.              

ـ كَبابKabâb -  Kebap.       

ـ دَجَاج      Deccâcun   -   Tavuk.

ـ قَائمة الرّحلاتKaime tur rahatlat   -    Gezi listesi.         

ـ سيارة خاصّةSeyyara tun hâssa tün   -   Özel araba.      

ـ تاكسيTaxi   -   Taksi               

ـ باخرةBahiratün   -   Vapur.       

ـ مطعمMat’am  - Lokanta.          

ـ كازينو      Gazino   -    Gazino.

ـ قهوةKahve tün   -  Kahve.       

ـ شايŞâyyun   -   Çay.             

ـ مشروباتMeşrubatün  -   Meşrubât.             

ـ شقّة مفروشةŞakka mefruşa  -   Döşeli daire.   

ـ مكتب سياحي Mektubun siyahiyyun   -    Acente bürosu. 

ـ مدير المكتبMudiru’l-mektebi  -   Yazıhane Müdürü.      

ـ مسؤول السّياحةMesulu’s-seyahati  -  Seyahat sorumlusu. 

ـ سعر (أسعار)          .Si’irun (Es’arun)  -   Fiyat (Fiyatlar)

ـ خدمات الشّركةHadamatu’ş-şerikti  -   Şirketin hizmetleri. 

ـ رحلة فرديّRihlet un ferdiyyetün  -   Kişisel gezi.          

ـ رحلة جماعية Rihletun cemaiyyetün  -   Gurup gezisi.      

ـ بحر                Bahir    Deniz.

ـ جبلCebel   -    Dağ.                

ـ غاباتĞâbât -  Ormanlar.          

ـ جزرAdalar  -  Cuzur.         

ـ سهرة ليليةGece gezisi  -   Sehretün leyliyyetün.     

ـ مُتحفMuthaf   -   Müze.             

ـ شلالةŞelale   -   Şellâletün.               

ـ حَمامات           Kaplıcalar  - Hamamatun.

ـ حَديقةُ الحَيواناتHayvanat bahçesi -  Hadikatul hayvanat.      

ـ تأجير تاكسي       Taksi kiralamak   -   Tecir taksi . 

ـ عَقدAnlaşma  -   Akid.                 

ـ بَيعBey’  -  Satış.                       

ـ شِراءAlış-veriş   -  Şirâun.           

ـ قَرضBorç  -  Karz .                     

ـ تَقسِيطKredi  -   Taksit.                 

ـ  نَقدPeşin  -  Nakdun.                  

ـ تَنزيلاتİndirim   -  Tenzilât           

ـ بنك ـ مَصرِفٌBanka -  Bank, (Masrif) 

ـ تَصديرTasdîr    -   İhracat.            

ـ اِستيرادİstirâd  -    İthalat.             

ـ بَضائعMal  -  Badai’.                    

ـ نَقلياتNakliyât  -    Nakliye.           

ـ سندٌ Senedün (Senedatun)   -   Senet (ler).      ـ سنداتٌ

ـ بَضائِع جَيّدة Kaliteli mallar  -  Badai’un ceyyidetün      

ـ بَضائِع فاِسدةKötü mallar -  Badai’un fâside tün.           

ـ بضائع تُركيةTürk malları -  Badai’un turkiyyetün.         

ـ دارُ الإستراحةDinlenme Tesisler - Daru’l-istirahati.        

ـ الاستعلامات                          Danışma  -  El-isti’mâlât.

 

 

Günlük Konuşma

المحادثة اليوميّة

1ـ مَرحباً. صَباحُ الخَير (مَساءالخَير).

-Merhaban. sabâhu’l-hayr veya mesâu’l-hayr.

-Merhaba, hayırlı sabahlar (akşamlar).

2ـ مَرحَباً بك. صَباحُ النّور (مَساءُ النّور).

-Marhaban bik; sabahu’n-nur; veya mesau’n-nur.

 -Sana da merhaba, hayırlı sabahlar (akşamlar).

3ـ السّلام عليكم ، كَيف حَالُكُم.

-Esselâmu aleyküm; keyfe halukum.

-Esselamu Aleyküm. Nasılsınız?

4ـ وعليكم السّلام ورَحْمَة الله وبَركاتهُ، بِخَير والحَمد لله.

-Ve aleyküm ü’s-selam ve rahmetullah i ve berakatuhu; bi

hayr vel hamdülillah.

-Ve Aleyküm esselam ve Rahmetüllah i ve Berekâtuhu,

 Allah’a hamd olsun, iyiyim.

5ـ إلى اللّقاء. مع السّلامة.

-İlellikâ; m’aasselame.

-Görüşmek üzere. Selametle.

6ـ في آمان الله . مع السّلامة.

-Fiemânillâh;m’aa’s-selame.

-Allah’a emanet olun, sağlıcakla kal.

 7ـ أهلاً وسهلاً.

-Ehlen ve sehlen.

-Hoş geldiniz.

8ـ شكراً جزيلاً.

-Şükran cezîlen.

-Çok teşekkür ederim.

9ـ ما اسمك ولقبك ؟ اِسمي ولقبي.

-Masmuk ve lakabuk? İsmi ve lakâbî.

-Adın ve soyadın ne? Adım ve soyadım.

10ـ مِن أين أنتَ ؟ أنا من تركيا.

-Min eyne ente? Enâ min turkiya.

-Neredensin? Ben Türkiye’denim.

11ـ مِن أين جئتَ وإلى أين تذهب ؟جئتُ من تركيا، وأذهب إلى أمريكا.

-Min eyne ci’te ve ilâ eyne tezhep? Ci’tu min turkiya ve

 ezhebu ilel Amerika.

-Nereden geldin, nereye gidiyorsun? Türkiye’den geldim

 Amerika’ya gidiyorum.

  12ـ هل أنت متزوج أم أعزب ؟ لا. أنا مُطلّق.

-Hel ente mütezevvic em a’zep? Enâ mutallakun.

-Sen evli minsin yoksa bekâr mı sın? Hayır, ben boşandım.

  13ـ أين تدرُسُ؟ وماذا تدرُسُ؟ أدرس في كلية الإلهيّات، لقد بدأت فيها بعد أن أكملت الإبتدائيّة

 والثانويّة في مدينتي.

-Eyne tedrusu? Ve mâze tedrusu? Edrusu fî

kulliyeti’lilahiyat; lakad bedetü fîhâ bade en ekmeltü el-

ibtidaiyyete vessaneviyyete fi medinetî.

-Nerede okuyorsun? Ne okuyorsun? İlahiyat Fakültesinde

 okuyorum, ilk ve liseyi şehrimde bitirdikten sonra başladım.

14ـ ما هذا (وما هذهِ)؟ هذا قميصي. وهذهِ مِحفظتي.

-Mâ ha zâ (ve ma hazihi)? Ha za kamîsî ve hazihi

 mihfazatî.

-Bunlar ne? Bunlar; gömleğim ve çantamdır.

15ـ ما عملك وما عمل صديقك؟ أنا مُحامي وهو مهندس.

-Mâ amelüke  ve mâ amelu sadîkuke? Enâ muhâmi ve

 huwa muhendi.

-Senin ve arkadaşının işi ne? Ben Avukatım O da

 mühendistir.

16ـ تفضّل من فضلك،  اِنتظر قليلاً.

-Tafaddal min fazlike; intazir kalîlen.

-Lütfen buyurunuz. Biraz bekleyiniz.

17ـ هل التّدخينُ هنا ممنوعٌ أم مسموحٌ؟ نعم التّدخينُ ممنوعٌ.

-Helit’tedğinu huna memnu’ em mesmuh? Nea’m ettedhînu

 memnu’.

-Burada Sigara içmek yasak mı yoksa serbest midir? Evet,

 sigara içmek yasaktır.

18ـ كيف تقضي وقْتَكَ في الكليّة أثثاءَ الاستراحةِ؟ أقضيها في المكتبة وفي المقصف.

-Keyfe takdî vakteke fî’l-kulliyeti esnâelistirâhe? Akdîhâ fi’l-

mektebeti ve fil maksafi.

-Teneffüste vaktini nasıl geçirirsin?  Vaktimi kütüphane ve

 kantinde geçiririm.

19ـ هل تَمشط شعركَ بالمِشط يوميّاً؟ نعم.

-Hel tamşutu şa’reke bil muşti yavmiyyen ? Nea’m.

-Her gün saçını tarak ile tarar mısın? Evet.

20ـ هل تَحلُق (تُزيّن) لَحيتك يوميّاً؟ لا . بل كل ثلاثة أيام.

-Hel tahluku (tüzeyyinu) lahyateke yavmiyyen? Lâ. Bel kule

 selâsete eyyâm.

-Her gün sakalını tıraş ediyor musun? Hayır, ancak üç günde bir tıraş ediyorum.

21ـ مِمَّن تتكوّنُ أفرادُ عائلتكَ؟ من أبي وأُمّي وإخواني وأخواتي وأعمامي وأخوالي وغيرهم.

-Mimmen tetekavvanu afrâdu ailetüke? Min ebî ve ummî ve

 ihvânî ve ve ehavâtî ve ammî ve hâlî ve gayrihim.

-Aile fertlerin kimlerden oluşur? Babam, annem, erkek

 kardeşlerim, kız kardeşlerim, amcalarım, dayılarım ve diğerleri.

23ـ ماذا يعملُ والدُك؟ والدي كان موظفاً والآن هو متقاعِد.

-Mâzâ ya’melu vâliduke ? Vâlidî kâne muvazzafen vel’ân

 huwa mutakâid.

-Baban ne iş yapar? Babam memur olarak çalışıyordu, şu

 an emeklidir.

24ـ هل والدك كان موظفاً عسكريّاً أم مدنيّاً؟ والدي كان يعمل في الوظيفة المدنيّة وليست العسكريّة.

-Hel vâliduke kâne muvazzafen askeriyyen em medeniyyen

 ? Vâlidî kâne ya’melu fi’l-vazifeti’l-medeniyyeti ve leyset

fi’l-a’skeriyyeti.

-Baban asker memur yoksa sivil memur olara mı çalıştı?

 Babam sivil olarak memuriyetini yaptı, asker olarak değildir.

25ـ لماذا زعلت مني (خَاصمتني) ومتى نتصالح؟ لا أدري وإنّني سوف أعتذر منك أولاً على أخطائي ثمّ أتصالحُ معك.

-Limaze zealte minni (hasamteni) vematenetasalla? La edri veinneni

 sevfe ateziru mink e evvelen alâ ahtai summe atasalahu

 ma ke.

-Neden bana küstün ve ne zaman barışacaksın?

 Bilmiyorum. Ancak ben önceden yaptığım yanlışlara üzür

 dileyeceğim, sonra sizinle barışırım.

26ـ مع مَن تلتقي هذا اليوم؟األتقي مع الأصدقاء.

-Ma’a men teltekî haze’l-yevm? Elteki ma’alasdika.

-Bugün kimle görüşmek istersin? Arkadaşlarla.

27ـ هل اِتّصلتَ معهم ؟ نعم . اِتصلتُ معهم بالتّلفون.

-Hel ittasalte ma’ahum ? Nea’m ittasaltu mahum bittilifon.

-Onlarla görüştün mü? Evet, Telefon ile görüştüm.

28ـ هل عندك عمل بعد أم قبل الظّهر ؟ لا . ليس لي عمل.

-Hel indeke amelun ba’de em kalbe zuhr? Lâ. Leyse

liamelun.

-Öğleden sonra veya önce işin var mıdır?  Hayır, işim

 yoktur.

29ـ أريد منك أن تأتي معي إلى نَدوات الوَقف إنْ أمكن.

İzen uridu minke enteti maî ilâ nedevati’l-vakfi in emken.

Eğer mümkünse benimle vakıf seminerine katılmanı

isterim.

30ـ ما أوقات الصّلوات؟ : صلاةُ الصُّبحِ والظُّهرِ والعَصر والمَغْرِب والعَشَاءِ.

-Mâ evkatü’s-salâvat? Salatu’s-subhi va’z-zuhri ve’l-asri

 ve’l-magribi ve’l-aşai.

-Namaz vakitleri nelerdir? Sabah, öğle, ikindi, akşam ve

yatsıdır.

31ـ ما أيّام الأسبوع؟ السّبت والأحد والاثنين والثّلاثاء والأربِعاء والخميس والجُمُعة.

-Mâ eyyamul üsbûi’? Es-sebtu ve’l-ahadu ve’l isneyni ve’s-

sulesâi ve’l erbiâu ve’l-hamîsu vel Cuma’tu.

-Haftanın günleri nelerdir? Cumartesi, Pazar, pazartesi,

 Salı, Çarşamba,  Perşembe ve Cuma’dır.

32ـ شَغّل السّيارةَ بسرعة رجاءً.

-Şeğğil esseyârete bi sura’tin recâen.

-Lütfen, arabayı hızlı çalıştır?

33ـ قُل لي كم أُجرة التاكسي؟

-Kul lî kem ücretü’t-teksi?

-Söyle bakalım; Taksi ücreti kaçtır?

34ـ أخبرني لماذا لا تسوق السيّارةَ ببطيء؟

-Ahbirnî limâzâ lâ tasûku esseyârate bi butin?

-Bana de bakalım; Neden arabayı yavaş süremiyorsun?

35ـ من أين تملىء البنزين؟ من محطة البنزين.

-Min eyne temleu el-benzin? Min mahattati’l-benzin.

-Benzini, nerede dol durduruyorsun?  Benzin ofisinde.

36ـ كم اِيجار بيتك؟ الآن رخيص وسوف يكون غالياً.

-Kem îcâru beytuke? El an rahîsun ve sevfe yekûnu

 gâliyen.

-Evin kirasıne kadardır? Şimdilik ucuz daha sonra pahalı

 olacaktır.

37ـ هيا! نذهب إلى السوق .

-Hayyâ nezheb ile’s-sûki.

-Haydi, çarşıya gidelim.

38ـ ما سعر هذهِ البضاعَة؟ أو( بكم هذه البضاعة)؟

-Mâ si’ru hazihi el bida’te ? Ev (bikem hazihi’l-bidâa’tu? )

-Bu malın fiyatı kaç (Bu mal kaça.)? Bu mal kaçadır?

39ـ ياأخي، متى تنام ومتى تسيتيقظ؟ أنام مبكرا و استيقظ مبكرا.

-Ya ahî meta tenâmu ve meta testeykizu? Enâmu

 mübekkiren ve esteykizu mübekkiren.

-Ey kardeşim ne zaman uyursun ve ne zaman kalkarsın?

Erken uyuyup erken kalkarım.

40ـ يا عزيزي! أنتَ صديق صَبور، شُجاع، ماهِر، مُجتهِد، عاقِل، ذكي، مؤدّب، صادِق، عطوف، سَخي، جميل، حسن.

-Ey azîzî ente sadîkun sabûrun, şücâun, mâhirun,

 mücteidun, âkilun, zekiyyun, müeddebun, sâdikun, atûfun, seğiyyun,cemîlun.

 ve hasenun.

-Ey dostum! Sen, sabırlı, cesur, yetenekli, çalışkan, akıllı, zeki, terbiyeli, dürüst, şefkatli, cömert, güzel ve iyi bir

 dostsun.

41ـ ولكن صديقك، سيء الخُلق، فاسق، عَجول، جَاهِل، كَسلان، كذّاب، نَمام، جبان، ظالم، بخيل، وقبيح.

-Velakin sadikuke seyyiu’l-huluki, fâsikun,acûlun, câhilun,

 keslânun, kezzâbun,  nemmâmun, cebânun,zâlimun,

 bahîlun ve kabihun.

-Ancak arkadaşın: Kötü huylu,  günahkâr, aceleci, cahil,

 tembel, yalancı, dedikoducu, korkak, zalim, cimri ve çirkin

 biridir.

42ـ ما وجبات الطّعام؟ وماذا تأكل؟ :فهي الفطور ـ الغذاء ـ العشاء . آكل في الفطور بعضَ الخُبزِ والجُبنِ والزّيتونِ والزُّبدةِ والقشتة والعَسلِ والمُربّى. وفي الظهر والعشاء آكل الحَساءَ والدّجاجَ والكباب والأرز والسَّلَطَةَ والحَلوى والسّندويجات.

-Mâ vecabâtu’t-taâ’mi? Ve mâzâ ta’kulu? fehiye el-fatûru

 ve’l-gadau ve’l aşâ’u. Âkulu fi’l-fatûri ba’dal hubzi ve’l-

cubni ve’z-zeytunî ve’z-zubdeti va’l-kışteti ve’l-a’seli ve’l-

murabba. Ve fi’z-zuhri ve’l-a’şâi âkulu el-hasâe ve’d-decace

vel-kabâbe ve’l-urze ve’s-salâtate ve’l helva ve’s-

sandavicât.

-Yemek öğünleri nelerdir? Ve neler yersiniz? Kahvaaltı, öğle, akşam:Kahvaltıda: Biraz ekmek, peynir, zeytin, kaymak, bal, reçel. Öğle ve akşam ise: Çorba, tavuk, kebap, pilav, salata, tatlı ve sandviçler.

43ـ ما الألعابُ الرّياضيّةُ التي تُحبُّها ؟ أحبُّ القفز العالي، والمُلاكمةَ، والمُصارعة، وكُرةَ القدم، وسِباقَ الجَري.

-Mâ el’âbu’r-riyâdiyyetu elletî tuhibbuha? uhibbu el kafze’l-

‘âlî ve’l- mukâlemete ve’l-musâra’ate ve kurrate’l-kademi

ve sibâke’l-ceri.

-Hangi spor oyunlarını seviyorsun? Yüksek atlama, boks,

güreş, futbol ve koşuyu seviyorum.

44ـ ما هُوايتُك ؟ هُوايتي القراءةُ وكتابة الشّعر وتعلّم اللّغات والرّياضة والرّسم وسماع الموسيقى.

Mâ hüvâyetuke? Hüvâyetî el-kirâetu ve kitâbetu’ş-ş’iri ve taallumu’l- lugati ve’r-riyâdetu vel resmu ve’s-semai’l-musîkâ. Hobilerin nelerdir? Hobilerim; Okumak, şiir yazmak, dil öğrenmek, spor, resim ve müzik dinlemek.

45ـ ماذا يوجدُ في منـزلكَ؟ أثاثُ الصّالونِ، أثاث الطّعام، أسرّة غرفة النّوم، الطّبّاخ، الثّلاجة، السّخّانة، العَصّارة، السّتائر، البساط (السّجادة)، المَناشِف.

-Mâzâ yûcedu fi menzilike? Esâsu’s-sâlûn, esasu’t-ta’âm, esirretu gurfetü’n-nevmi, et-tabahu, es-sellâcetu, es-sehhanetu, el asaretu, essetâiru, el basatu(esseccadetu)ve’l-menaşifu.

-Evinde neler bulunur? Salon takımı, yemek takımı, yatak odası takımı, ocak, buzdolabı, şofben, robot, perdeler, halılar,  havlular bulunur.

46ـ متى تشاهد التّلفزيون؟ أشاهِدُ التّلفزيونَ مساءاً، بعد أنْ أدرسَ دروسي وأحضّرَ واجباتي اليوميّة.

-Meta tuşâhidu et-telefizyon?Uşahidu et telefizyone mesâen b’ade en edruse durûsî ve uhaddira vâcibetî el-yevmiyyeti.

-Televizyonu ne zaman izlersin? Akşamleyin, derslerimi çalışıp ve günlük ödevlerimi hazırladıktan sonra izlerim.

47ـ ماذا تشتري من بائعِ القرطاسيّة؟ أشتري قلمَ الرّصاصِ وقلمَ الجَافِّ وقلمَ الحِبرِ والدّفاترَ والمِمْحاةَ والمِبراةَ.

-Mâza teşteri min bâi’il-kırtâsiyeti? Eşteri kalame’r-rasasi

 ve kalame’l- câfi ve kalemel-hibri ve’d-defâtire ve’l-

 mimhâte ve’l- mibrâte.

-Kırtasiyeden ne alırsın? Kurşun kalem, tükenmez kalem, dolma kalem, defter, silgi ve kalemtıraş alırım.

48ـ ما المَشُروبات التي تُحبّها؟ أحبُّ عَصيرَ الفواكهِ والشّاي والقهوة ولكنّني أكرهُ كوكا كولا.

-Mel meşrubatu’l-leti tuhibbuhâ? Uhibbu asire’l-fevâkihi

 ve’ş-şâye ve’l-kahvete velâkinnenî ekrahu koka kola.

-Sevdiğin içecekler nelerdir? Meyve suyu, çay, kahve, ancak ben coca colayı sevmiyorum.

49ـ ما فصول السنة؟  الخريف ، الشّتاء، الرّبيع ، الصّيف . وتكون الجو في الفصول: أحياناً معتدلاً، ومُمْطراً وغَائماً جُزئيّاً وأحياناً أُخرى غَزيرةُ الأمطارِ قد تؤدّي إلى الفَيضَاناتِ أو يكون حارّاً جِدّاً وصحواً ومُشْمِساً ورطْباً ونحو ذلك.

-Mâ fusûlu’s-seneti? El-harîfu, eşitâu, e’r-rabî’u, ve’s-sayfu.

 Ve tekûnu’l-cevvu fi’l fusûli: ahyânen m’utedilen

 vamumtiran ve gâimen cüzziyen ve ahyânen uhrâ

gazîretü’l-emtâri kat tüeddi ile’l-feyâdânâti ev yekûnu

hârren cidden ve sahven ve müşmisen ve radben ve nahva

zalik.

-Yılın mevsimleri nelerdir? Son bar, kış, ilkbahar, yaz. Ve hava ılık, yağmurlu, parçalı bulutlu, ara sıra sağanak yağışlı olur ve sele neden olur. Ve ya çok sıcak, açık, güneşli ve nemli olur v.s.

50ـ كم السّاعةُ الأن ؟ الثانيةَ عشْرةَ إلاّ الثُلثَ ليلا.

-Kami’s-satu el-an? Essâniyete ‘aşrete ille suluse mesâen.

-Şimdi saat kaç? Gece, on ikiye yirmi vardır.

51ـ عدد الأعداد إلى العشرة للمذكر والمؤنث؟ واحدٌ، اِثنان، ثلاثةٌ، أربعةٌ، خمسةٌ، ستّةٌ، سبعةٌ،

ثمانيّةٌ، تسعةٌ، عشَرَةٌ./ واحدةٌ، اِثنتانِ، ثلاثٌ، أربعٌ، خمسٌ، سِتٌّ، سبعٌ، ثمانٍ، تسعٌ، عشْرٌ.

-Addid el-e‘adâde ile’l-‘aşreti li’l-muzekkeri ve’l-müennesi? Vahidun, isnâni, selâsetun,  arbatun, hamsetun, sittetun, saba’atun, semâniyetun, tis’atun, aşaratun.

 -Ona kadar sayıları (bayan ve erkekler için) sayınız? Bir, İki, Üç, Dört, Beş, Altı, Yedi, Sekiz, Dokuz, On.

52ـ عدد الأعداد من أحد عشر إلى العشرين للمذكر والمؤنث؟

-Addid, el-e’adâde,min ahade ‘aşare ile’l-‘işrin li’l-

müzekkeri ve’l-müennesi?

- On birden yirmiye kadar (Müzekker ve müennes için) sayıları sayınız?

أحَدَ عَشَرَ، اِثنا عَشَرَ، ثَلاثَةَ عَشَرَ، أرْبَعَةَ عشَرَ، خَمْسَةَ عشَرَ، سِتّةَ عَشَرَ، سَبْعةَ عشَرَ، ثَمَانيةَ عَشَرَ، تِسْعَةَ عَشَرَ، عِشْرونَ./  إحْدى عِشْرَةَ، اِثْنَتَا عَشْرَةَ، ثَلاثَ عَشْرَةَ، أرْبَعَ عَشْرَةَ، خَمْسَ عَشْرَةَ، سِتّ عَشْرَةَ، سَبْعَ عشْرةَ، ثَمانِيَ عشْرةَ، تِسْعَ عَشْرَةَ، عِشرُونَ.

-Ahade ‘aşera, isn⠑aşara, selâsete ‘aşera erba’ate ‘aşara, hamsete ‘aşara, sittete ‘aşara, seb’ate ‘aşera, semaniyete ‘aşera, tis’ate aşara, işrun.

On bir, On iki, On üç, On dört, On beş, On altı, On yedi, On sekiz, On dokuz, Yirmi.

 

 

    

Nizameddin İbrahimoğlu

Hitit Üniversitesi-İlahiyat Fakültesi

 

       Geri

 

Web Siteme Hoş Geldiniz!

اهلاً وسهلاً لزيارتكم موقعنا

 

Copyright ©2006
Nizamettin İBRAHİMOĞLU