Ana sayfa Özgeçmiş Arapça Öğreniyorum Arapça Alıştırmalar İletişim

 
 

  Ana sayfa > Arapça Öğreniyorum > Sülasi-Mezid Fiilerin Çekimleri


 
 
 

Sayfa içinde arayın:

Arapça klavye:

 

تصريف الأفعال المجرّدة والمزيدة

 

MÜCERRET VE MEZİT TÜREMİŞ FİİLLER

 

د. نظام الدّين إبراهيم أوغلو

باحث أكاديمي تركماني ـ تركيا

nizameddin955@hotmail.com

 

 

ثلاثي مجرّدSÜLASİ FİİL KALIPLARI     

تصريف الفعل الماضيMAZİ ÇEKİMİ

 

1ـ كَتَبَ ـ كَتَبا (تثنية) ـ كَتَبوا (جمع)

Yazdı / İkisi Yazdı / Yazdılar

 ـ كَتَبَتْ ـ كَتَبتَا (تثنية) ـ كَتَبْنَ  (جَمع)(3.Şahıs)

 Yazdı / İkisi Yazdı /Yazdılar

ـ كَتَبْتَ ـ كَتَبْتُما (تَثنية)ـ كَتَبْتُمْ (جَمع)

Yazdın / İkiniz Yazdınız / Yazdınız

ـ كَتَبتِ ـ كَتَبْتُما (تثنية) ـ كَتَبْتثنَّ(جَمع)(2. Şahıs)

Yazdın / İkiniz Yazdınız / Yazdınız 

/ ـ كَتَبْتُ ـ كَتَبْنا (تثنية) ـ كَتَبنا  (جمع)(1. Şahıs)

 Yazdım / İkimiz Yazdık / Bizler Yazdık.

Diğerleri yukarıdaki örnekteki gibi tercümeleri yapılır

والباقي يترجم كما في المثل أعلاه. Diğerleri aynı şekilde Tercüme edilir 

2ـ اَخَذَ Aldı   ـ اَخذَا ـ اُخَذوا ـ اَخذتْ ـ اَخذَتَا ـ اَخَذْنَ / ـ اَخَذْتَ ـ اَخَذْتُما ـ اَخَذتُمْ ـ اَخَذْتِ

 اَخَذْتُما ـ اَخَذتُنَّ/ ـ اَخَذْتُ ـ اَخَذْنا.

 

3ـ مَدَّ Uzattı  ـ مَدَّا ـ مَدُّوا ـ مَدَّتْ ـ مّدَّتا ـ مَدَدْنَ / ـ مَدَدْتَ ـ مَدَدْتُما ـ مَدَدْتُمْ ـ مَدَدْتِ ـ

مَدَدْتُما ـ مَدَدْتُنَّ / ـ مَدَدْتُ ـ مَدَدْنا.

 

4ـ باعَ Sattı   ـ بَاعَا ـ بَاعُوا ـ بَاعَتْ ـ بَاعَتا ـ بِعْنَ / ـ بِعْتَ ـ بِعْتُما ـ بِعْتُمْ ـ بِعْتِ ـ بِعْتُما ـ

بِعْتُنَّ / ـ بِعْتُ ـ بِعنا.

 

5ـ غَزَا Saldırdı, savaştı  ـ غَزَوَا ـ غَزَواْ ـ غَزَتْ ـ غَزَتاْ ـ غَزَوْنَ / ـ غَزَوْتَ ـ

غَزَوْتُما ـ غَزَوْتُمْ ـ غَزَوْتِ ـ غَزَوتُما ـ غَزَوْتُنَّ / ـ غَزَوْتُ ـ غَزَوْنا.

 

6ـ رَمى Attı  ـ رَمَيا ـ رَمَوا ـ رَمَتْ ـ رَمَتا ـ رَمَيْنَ / ـ رَمَيْتَ ـ رَمَيْتُما ـ رَمَيْتُمْ ـ رَمَيْتِ رَمَيْتُما ـ رَمَيْتُنَّ / ـ رَمَيْتُ ـ رَمَيْنا.

 

7ـ رَضيَ Kabul etti ـ رَضِيا ـ رَضُوا ـ رَضِيَتْ ـ رَضِيَتَا ـ رَضِيْنَ / ـ رَضِيْتَ ـ رَضِيْتُما ـ

 رَضِيْتُمْ رَضِيْتِ ـ رَضِيْتُما ـ رَضِيْتُنَّ / ـ رَضِيْتُ ـ رَضِيْنَا.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تصريف الفعل المضارع MUZARİ ÇEKİMİ

1ـ يَكتُبُ ـ يَكتُبَانِ ـ يَكتُبُونَ  (مذكر)

Yazıyor / İkisi Yazıyor / Yazıyorlar

ـ تَكتُبُ ـ تَكْتُبَانِ ـ يَكْتُبْنَ (مؤنث)   (3.Şahıs)

- Yazıyor / İkisi Yazıyor /Yazıyorlar

ـ تَكْتُبُ ـ تَكْتُبَانِ ـ تَكْتُبُونَ (مذكر)

Yazıyorsun / İkiniz Yazıyorsunuz / Yazıyorsunuz

ـ تَكْتُبْنَ ـ تَكْتُبَانِ ـ تَكْتُبْنَ (مؤنث)(2. Şahıs) 

 - Yazıyorsun / İkiniz Yazıyorsunuz / Yazıyorsunuz

 

ـ اَكْتُبُ ـ نَكْتُب ـ  نَكْتُبُ (1.Şahıs)

- Yazıyorum / İkiniz Yazıyorsun/ Biz Yazıyoruz.

 

2ـ يأحُذُ  Alıyor ـ يَاْخّذانِ ـ يَاْخُذونَ ـ تَأخُذُ ـ تَأخُذانِ ـ يَأخُذْنَ / ـ تَأخُذُ ـ تَأخُذانِ ـ تَأخُذونَ ـ

 تأخُذِينَ ـ تأخُذانِ ـ تأخُذْنَ / ـ آخُذُ ـ نَاخُذُ.

 

3ـ يَدَعُ  Bırakıyorـ يَدَعَانِ ـ يَدَعُونَ ـ تَدَعُ ـ تَدَعَانِ ـ يَدَعْنَ ـ تَدَعُ ـ تَدَعَانِ ـ تَدَعُونَ ـ

تَدَعِينَ ـ تَدَعَانِ ـ تَدَعْنَ ـ اَدَعُ ـ نَدَعُ.

 

4ـ يَبِيعُSatıyor  ـ يَبِيعَانِ ـ يَبِيعُونَ ـ تَبِيْعُ ـ تَبِيعَانِ ـ يَبِعْنَ / ـ تَبِيعُ ـ تَبِيعَانِ ـ تَبِيعُونَ ـ

تَبِيعينَ ـ تَبِيعًانِ ـ تَبِعْنَ / ـ اَبِيْعُ ـ نَبِيْعُ.

 

5ـ يَقولُ  Söylüyorـ يَقُولانِ ـ يَقُولونَ ـ تَقُولُ ـ تَقُولانِ ـ يَقُلْنَ / ـ تَقُولُ ـ تَقُولانِ ـ تَقُولونَ

 ـ تَقُولِينَ ـ تَقُولانِ ـ تَقُلْنَ / ـ اَقُولُ ـ نَقُولُ.

 

6ـ يَخاف  Korkuyorـ يَخافَانِ ـ يَخَافُونَ ـ تَخَافُ ـ تَخَافَانِ ـ يَخَفْنَ / ـ تَخَافُ ـ تَخَافانِ ـ

تَخافونَ ـ تَخَافيْنَ ـ تَخافانِ ـ تَخَفْنَ / ـ اَخافُ ـ نَخَافُ.

 

7ـ يغزوSaldırıyor  ـ يَغزُوانِ ـ يَغزوُنَ ـ تّغزُو ـ تَغْزُوانِ ـ يَغْزوُنَ / ـ تَغزُو ـ تَغْزُوانِ ـ

 تَغْزُونَ ـ تَغْزِينَ ـ تَغْزُوانِ ـ تَغْزُونَ / ـ اَغزُو ـ نَغْزُو.

 

8ـ يَرضَىKabul ediyor  ـ يَرْضَيَانِ ـ يَرْضَوْنَ ـ تَرْضَىَ ـ تَرْضَيَانِ ـ يَرْضَيْنَ / ـ تَرْضىَ

 ـ تَرْضَيَانِ ـ تَرْضَونَ ـ تَرْضَيْنَ ـ تَرْضَيَانِ ـ تَرْضَيْنَ / ـ اَرضىَ ـ نَرضىَ.

 

 

تصريف الفعل المضار المؤكّد MUZARİ MÜEKKED ÇEKİMİ

 

- يَقتُلُÖldürüyor  ـ يَقْتُلانِ ـ يَقْتُلون (مذكر) ـ يَقتلَّنَ ـ يَقتلاَّنِ ـ يَقتُلُّنَ (مؤنث).

- تقتلُ Öldürüyorـ تقتلانِ ـ يَقْتُلنَ (مذكر)ـ تَقْتُلَّنَ ـ تقتلاّنِ ـ يقتلنانِّ(مؤنث).

- تقتلُ  Öldürüyorsunـ تَقتلانِ ـ تَقتُلونَ (مذكر)ـ تقتُلَّنَ ـ تقتلاَّنِ ـ تَقتُلُّنَ(مؤنث).

- تَقتُليْنَ  Öldürüyorsunـ تَقتُلان ِـ  تَقْتُلْنَ (مذكر)ـ تَقتُلِّنَ ـ تَقْتُلاَّنِ ـ تَقْتُلْنَانِّ(مؤنث).

- اَقتُلُ  Öldürüyorumـ تَقْتُلانِ ـ نَقتلُ (مذكر)ـ اَقتُلَّنَ ـ تقتلاَّنِ ـ نَقتلَّنَ(مؤنث).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تصريف فعل الأمر  EMRİN ÇEKİMİ

 

1ـ كَتبَ ، يَكتُبُ ، أكْتُبْ ـ أُكتبَا (تثنية)ـ أُكتبوا ( جمع) ـ أُكتبِي ـ أُكتبا (تثنية)ـ أُكتُبْنَ (جَمع).

Yazdı; Yazıyor; Yaz (Yazın) /İkiniz Yazınız /  Yazınız / Yaz / Yazınız / Yazınız.(2. Şahıs)

 

2ـ اَخذَ ـ  يأخُذُ ـ خُذْAl  ـ خُذا ـ خُذوا ـ خُذِي ـ خُذا ـ خُذْنَ.

3ـ سَألَ ـ يَسألُ ـ إسأَلْSor  ـ إسألاَ ـ إسألوا ـ إسألِي ـ إسألاَ ـ إسألنَ.

4ـ مَدَّ ـ يَمُدُّ ـ مُدَّUzat  ـ مُدّا ـ مُدّوا ـ مُدّي ـ مُدّا ـ أُمْدُدْنَ.

5ـ وَدَعَ ـ يدعُ ـ دَعْBırak  ـ دَعا ـ دَعوا ـ دَعي ـ دَعا ـ دَعْنَ.

6ـ يَسُرَ ـ يَيسُر ـ أُيْسُرْKolaylaştır  ـ أُيسُرا ـ أُيسُروا ـ أُيْسُري ـ أُيسُرا ـ أُيْسُرنَ.

7ـ خَافَ ـ يَخافُ ـ خَفْKork  ـ خَافا ـ خَافُوا ـ خَافِي ـ خَافا ـ خَفْنَ

8ـ غَزا ـ يَغْزو ـ أُغْزُ  Saldırـ أُغزُوَا ـ أُغْزُوا ـ أُغْزِي ـ أُغْزُوَا ـ أُغْزُوْنَ.

9ـ رَمىَ يَرمِيْ ـ اِرمِAt, fırlat  ـ اِرمِيا ـ اِرمُوا ـ اِرمِي ـ اِرمِيَا ـ اِرْمِيْنَ.

10ـ رَضِيَ ـ يَرضَىَ ـ اِرضَKabul et  ـ اِرضَيَا ـ اِرضَوا ا ـ ِرضَيْ ـ اِرضَيَا ـ اِرضَيْنَ.

11ـ أتى ـ يأتي ـ تِ  Gelـ تِيا ـ تُوا ـ تِي ـ تِيَا ـ تِيْنَ.

12ـ رأى ـ يرى ـ رَ  Gör, bakـ رَيَا ـ رَوْا ـ رَىْ ـ رَيا ـ رَيْنَ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مزيد رباعيDÖRTLÜ TÜRETME KALIPLARI 

ـ اَفعَلَ ........ اِفْعال.

ـ فَعَّلَ ......... تَفعيل.

ـ فاعَلَ ........ مُفاعَلة.

          ماضي ـ مضارع ـ أمر ـ إسم فاعل ـ إسم مفعول ـ مصدر

1ـ نَزلَ / اَنزلَ ـ يُنزِلُ ـ اَنزِل ـ مُنزِلٌ ـ مُنزَلٌ ـ إنزالٌ.

İndirdi / İndiriyor / İndir / İndiren / indirilen /

 İndirmek.

2ـ أمِنَ/ آمَنَ  İnandıـ يُؤمنُ ـ آمِنْ ـ مُؤمِنٌ ـ مُؤمَنٌ ـ إيمانٌ.

3ـ قرأ / اَقْرَأَOkuttu  ـ يقرئُ ـ اَقرئْ ـ مُقرئٌ ـ مُقراٌ ـ اِقراءٌ.

4ـ مَدَّ / آمَدَّYardım etti  ـ يُمِدُّ ـ آمِدِّ ـ مُمِدٌّ ـ مُمَدٌّ ـ اِمدادٌ.

5ـ وَرِثَ / اَورثَMiras bıraktı  ـ يُرِثُ ـ اَورِثْ ـ مُورِثٌ ـ مُورَثٌ ـ ايراثٌ.

6ـ يَسُرَ / اَيسَرَKolaylaştırdı  ـ يُوسِرُ ـ ايسِرْ ـ مُوسِرٌ ـ مُوسَرٌ ـ اِيسارٌ.

7ـ قَامَ / اَقامَDüzelti, kaldırdı  ـ يُقيمُ ـ اَقِيمْ ـ مُقيمٌ ـ مُقامٌ ـ اِقامةٌ.

8ـ رضيَ / اَرضىRazı etti  ـ يُرضى ـ اَرضِ ـ مُرضٍ ـ مُرضىً ـ اِرضاءٌ.

9ـ آبَ / اَآبَDöndürüldü , döndü  ـ يُئيبُ ـ اًئِبْ ـ مُئيبٌ ـ مُؤابٌ ـ اِآبابةٌ.

10ـ أتى / آتىGetirildi  ـ يُؤتي ـ آتٍمُؤتٍ ـ مُؤتٍ ـ مُؤتىً ـ اِيتاءٌ.

11ـ وقَى / اَوقىَKorunması altında oldu  ـ يُوقي ـ اَوقِ ـ مُوقٍ ـ مُوقىً ـ اِيقاءٌ.

12ـ رأى / اَرَىَGösterdi  ـ يُري ـ اَرِ ـ مُرٍ ـ مُرىً ـ اِرَاءةٌ.

13ـ رأى / اَرْآىGösterdi  ـ يُرئي ـ آرْءِ ـ مُرٍ ـ مُرىً ـ اِراءٌ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1ـ نَزلَ / نَزَّلَİndirildi  ـ يُنزِّلُ ـ نَزِّلْ ـ مُنزِّلٌ ـ مُنزَّلٌ ـ تَنزيلٌ.

2ـ أمِنَ/ اَدَّبَ Eğitti  ـ يُؤِّبُ ـ اَدِّبْ ـ مُؤدِّبٌ ـ مُؤدَّبٌ ـ تأديبٌ.

3ـ قرأ / قَرَّاَOkuttu  ـ يُقرِّئُ ـ قَرِّئْ ـ مُقرِّئٌ ـ مُقر.

4ـ مَدَّ / مَدّدَUzattı  ـ يُمدِّدُ ـ مَدِّدْ ـ مُمَدِّدٌ ـ مُمَدَّدٌ ـ تَمدِدٌ.

5ـ وَجَهَ / وَجَّهَYönlendirildi  ـ يُوجِّهُ ـ وَجِّهْ ـ مُوَجِّهٌ ـ مُوَجَّهٌ ـ تَوجِيهٌ.

6ـ يَسُرَ /  يَسَّرَKolaylaştırıldı  ـ يُيّسِرُ ـ يَسِّرْ ـ مُيَسِّرٌ ـ مُيّسَرٌ ـ تَيسيرٌ.

7ـ قَامَ / قَوَّمَDüzelti  ـ يُقوِّمُ ـ قَوِّمْ م ـ ُقوِّمٌ ـ مُقوَّمٌ ـ تَقومٌ.

8ـ قادَ / قَيَّدَBağlandı  ـ يُقيِّدُ ـ قَيِّدْ ـ مُقيِّدٌ ـ مُقيَّدٌ ـ تَقييدٌ.

9ـ عَدَا / عَدَّىZıplattı  ـ يُعَدِّي ـ عَدِّ ـ مُعدٍّ ـ مُعدَّىً ـ تَعدِيَةٌ.

10ـ آلَ /  اَوَّلَDöndürdü  ـ يُؤوِّلُ ـ اَوِّلْ ـ مُؤوِّلٌ ـ مؤوَّلٌ ـ تأويلٌ.

11ـ أدّى / اَدَّىEda etti  ـ يُؤدِّي ـ اَدِّ ـ مُؤدٍّ ـ مُؤدّىً ـ تأديةٌ.

12ـ وصَى / وَصَّىTavsiye ettirdi  ـ يُوَصِّي ـ وَصٍّ ـ مُوَّصّيٍ ـ مُوَصىًّ ـ تَوصيَةٌ.

13ـ رأى / رَاّىGösterdi  ـ يُرئِّي ـ رَءِّ ـ مُرءٍّ ـ مُرَئَّىً ـ تَرئِيَةٌ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1ـ جَهَدَ /  جَاهَدَCihat etti  ـ يُجاهِدُ ـ جَاهِدْ ـ مُجاهِدٌ ـ مُجاهَدٌ ـ مُجاهَدَةٌ.

2ـ أخَذَ / آخذَ Sorguladı  ـ يُؤاخِذُ ـ آخِذْ ـ مُؤاخِذٌ ـ مُؤاخَذَةٌ ـ مُؤاخَذةٌ.

3ـ ضَلَّ /  ضَالَّSapıttı  ـ يُضَالُّ ـ صَالِّ ـ مُضالِّ ـ مُضالُّ ـ مُضالٌّ ـ مُضالَلَةٌ.

4ـ وَعَدَ / وَاعَدَSöz verdi  ـ يُواعِدُ ـ وَاعِدْ ـ مُوَاعِدٌ ـ مُواعَدٌ ـ مُوَاعَدةٌٌ.

5ـ يَسُرَ / يَاسَرَYumuşak davrandı  ـ يُيَاسِرُ ـ يَاسِرْ ـ مُياسِرٌ ـ مُياسَرٌ ـ مُياسَرَةٌ.

6ـ قَالَ / قَاوَلَSözleşti  ـ يُقاوِلُ ـ قَاوِلْ ـ مُقاوِلٌ ـ مُقَاوَلٌ ـ مُقَاوَلَةٌ.

7ـ باعَ / بَايَعَUzlaştı  ـ يُبايِعُ ـ بَايِعْ ـ مُبايِعٌ ـ مُبايَعٌ ـ مُبايَعَةٌ.

8ـ نامَ /  نَاوَمَUyuttu  ـ يُناوِمُ ـ نَاوِمْ ـ مُناوِمٌ ـ مُناوَمٌ ـ مُناوَمةٌ.

9ـ غَزا / غَازىSaldırdı  ـ يُغازِي ـ غَازِ ـ مُغازٍ ـ مُغازَىً ـ مُغازَاةٌ.

10ـ آبَ / آوَبَ  Döndürüldü ـ يُؤَاوِبُ ـ آوِبْ ـ مُؤاوِبٌ ـ مُؤاوَبٌ ـ مُؤاوَبَةٌ.

11ـ أتى / آتىَGetirdi  ـ يُؤاتِي ـ آتِ ـ مُؤاتٍ ـ مُؤَاتىً ـ مُؤَاتاةٌ.

12ـ وَقى /  وَاقىَ Korudu  ـ يُواقِي ـ وَاقِ ـ مُواقٍ ـ مُواقىً ـ مُوَاقَاةٌ.

13ـ رأى / رَائىَGösteriş yaptı  ـ يُرائِى ـ رَاءِ ـ مُراءٍ ـ مُرائىً ـ مُرَاآةٌ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مزيد خماسيBEŞLİ TÜRETME KALIPLARI      

ـ تَفعَّلَ .................... تَفعُّل.

ـ تَفاعَلَ ................. تَفاعُل.

ـ اِفتعلَ .................. اِفتِعال.

ـ اِنفعلَ .................. اِنفِعال.

ـ اِفعلَّ.................... اِفعلال.

1ـ فرقَ / تفرّقَAyırdı  ـ يتفرّقُ ـ تَفرَّقْ ـ مُتفرِّقٌ ـ مُتفرَّقٌ ـ تَفرَّقٌ.

2ـ ادُبَ / تأدَّبَEdeplendi  ـ يَتأدَّبُ ـ تَأدَّبْ ـ مُتأدِّبٌ ـ مُتأدَّبٌ ـ تَأدَّبٌ.

3ـ بَدَّ /  تَبّدّدَSaçıldı, dağıldı  ـ يَتبَدَّدُ ـ تَبَدَّدْ ـ مُتَبَدِّدْ ـ مُتَبَدَّد ـ ٌ تَبَدُّدٌ.

4ـ وجهَ / تَوَجَّهَYöneldi  ـ يَتَوَجَّهُ ـ تَوَجَّهْ ـ مُتَوجِّهٌ ـ مُتَوَجَّهٌ ـ تَوَجُّهٌ.

5ـ يَسُرَ / تَيَسَّرَKolaylaştı  ـ يَتَيسَّرُ ـ تَيَسَّرْ ـ مُتَيَسِّرٌ ـ مُتَيَسَّرٌ ـ تَيَسُّرٌ.

6ـ حَالَ / تَحَوَّلَDeğişti, dönüştü  ـ يَتَحَوَّلُ ـ تَحَوَّلْ ـ مُتحوِّلٌ ـ مُتَحَوَّلٌ ـ تَحَوَّلٌ.

7ـ خَالَ / تَخَيَّلَHayal etti  ـ يَتَخيَّلُ ـ تَخَيَّلْ ـ مُتَخَيِّلٌ ـ مُتَخيَّلٌ ـ تَخَيَّلٌ.

8ـ عدَى / تَعدَّىZıplattı  ـ يَتَعدَّى ـ تَعَدِّ ـ مُتعَدٍّ ـ مُتَعدَّىً ـ تَعَدِّي.

9ـ وفَى / تَوَفَّىVefat etti  ـ يَتَوفَّى ـ تَوَفِّ ـ مُتَوَفّيٍ ـ مُتوَفَّىً ـ تَوَفِّي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ قَتلَ / تَقاتلَSavaştı  ـ يَتَقاتَل ـ ُ تَقَاتَلْ ـ مُتَقَاتِلٌ ـ مُتَقاتَلٌ ـ تَقَاتُلٌ.

2ـ اصَرَ /  تآصَرَSıklaştı  ـ يَتَآصَرُ ـ تَآصَرْ ـ مُتآصِرٌ ـ مُتآصَرٌ ـ تَآصُرٌ.

3ـ مَدَّ /  تَمَادَّÇekti  ـ يَتَمادِّ ـ تَمَادِّ ـ مُتَمادِّ ـ مُتَمادٌّ ـ تَمادُدٌ.

4ـ وَرَدَ / تَوَارَدَVarıştı  ـ يَتَوَارَدُ ـ تَوَارَدْ ـ مُتَوارِدٌ ـ مُتَوارَدٌ ـ تَوَارُدٌ.

5ـ حَارَ / تَحَاوَرَSöyleşti  ـ يَتَحَاوَرُ ـ تَحَاوَرْ ـ مُتَحَاوِرٌ ـ مُتَحاوَرٌ ـ تَحاوُرٌ.

6ـ مَالَ / تَمَايَلَSallandı, meyillendi  ـ يَتَمايَلُ ـ تَمَايَلْ ـ مُتَمايِلٌ ـ مُتَمايَلٌ ـ تَمَايُلٌ.

7ـ لَقِى / تَلاَقىَKarşılaştı  ـ يَتَلاقِي ـ تَلاَقَ ـ مُتَلاَقٍ ـ مُتلاَقىً ـ تَلاَقِي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ عَصمَ / إعْتَصَمَSarıldı  ـ َ يَعْتَصِمُ ـ اِعْتَصِمْ م ـ ُعتَصِمٌ ـ مُعْتَصَمٌ ـ اِعْتِصامٌ.

2ـ اخذَ / اِتَّخذَEdindi  ـ يَتَّخِذُ ـ اِتَّخِذْ ـ مُتَّخِذٌ ـ مُتَّخَذٌ ـ اِتِّخاذٌ.

3ـ مَدَّ / اِمتَدَّ Uzandı  ـ يَمْتَدُّ ـ اِمتَدِّ ـ مُمتَدٌّ ـ مُمتَدٌّ ـ اِمتِدَادٌ.

4ـ وجَهَ / اِتَّجَهَYöneldi  ـ يَتَّجِهُ ـ اِتَّجِهْ ـ مُتَّجِهٌ ـ مُتَّجَهٌ ـ اِتِّجاهٌ.

5ـ خَارَ /  اِخْتَارَSeçti  ـ يَختَارُ ـ اِخْتَرْ ـ مُختَارٌ ـ مُختَارٌ ـ اِختِيارٌ.

 6ـ بَلِىَ / اِبتَلىَSınav verdi  ـ يَبْتَلِي ـ اِبْتَلِ ـ مُبْتَلٍ ـ مُبْتَلىً ـ اِبتِلاَءٌ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ كشفَ / اِنكَشَفَAçıldı  ـ يَنْكَشِفُ ـ اِنْكَشِفْ ـ مُنكَشِفٌ ـ مُنْكَشَفٌ ـ اِنْكِشافٌ.

2ـ مَدَّ / اِنْمَدَّUzandı  ـ يَنْمَدُّ ـ اِنْمَدِّ ـ مُنْمَدٌّ ـ مُنْمَدٌّ ـ اِنْمِدادٌ.

3ـ قَادَ / اِنْقَادَYönetildi  ـ يَنْقَادُ ـ اِنْقَدْ ـ مُنقَادٌ ـ مُنقَادٌ ـ اِنْقِيادٌ.

4ـ جَلاَ / اِنْجَلَىParladı  ـ يَنْجَلِي ـ اِنْجَلِ ـ مُنجَلٍ ـ مُنجَلىً ـ اِنْجِلاَءٌ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ حَمُرَ / اِحْمَرًّKızardı  ـ يَحْمَرُّ ـ اِحْمَرِّ ـ مُحمَرٌّ ـ مُحمَرٌّ ـ اِحْمِرارٌ.

2ـ سَادَ / اِسْوَدَّKarardı  ـ يَسْوَدُّ ـ اِسْوَدِّ ـ مُسْوَدٌّ ـ مُسْوَدٌّ ـ اِسْوِدَادٌ.

3ـ بَاضَ / اِبْيَضَّAğardı  ـ يَبْيَضُّ ـ اِبْيَضِّ ـ مُبْيَضٌّ ـ مُبْيَضٌّ ـ اِبِيضَاضٌ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مزيد سُداسي ALTILI TÜRETME KALIPLARI    

ـ اِستفعلَ.................... اِستِفعالُ.

ـ اِفعوعَلَ..................... اِفعِلالٌ.

ـ اِفْعَوَّلَ.......................اِفْعِوَّالٌ.

ـ اِفْعالَ....................... اِفْعِيلالَ.

نهتم بأكثر ما يُستعمل :

En çok kullanılan Kalıp'a önem vereceğiz.

1ـ غَفرَ / اِستغفرَBağış diledi  ـ يَستَغْفِرُ ـ اِسْتَغْفِرْ ـ مُستَغْفِرٌ ـ مُستَغْفَرٌ ـ اِستِغْفَارٌ.

2ـ أنِسَ / اِسْتَاْنَسَHoşlandı  ـ يَستاْنِسُ ـ اِسْتَاْنِسْ ـ مُسْتَاْنِسٌ ـ مُستاْنَسٌ ـ اِستِئْناسٌ.

3ـ مَدَّ / اِستَمَدَّYardım istedi  ـ يَسْتَمِدُّ ـ اِسْستَمِدِّ ـ مُستَمِدٌّ ـ مُستَمَدٌّ ـ اِستِمْدادٌ.

4ـ وَقفَ / اِستَوْقَفَDurakladı  ـ يَستَوقِفُ ـ اِسْتَوْقِفْ ـ مُستَوقِفٌ ـ مُستَوقَفٌ ـ

 اِسْتِيقافٌ.

5ـ  يئِسَ / اِستَيئَسَUmut kesmesini istedi  ـ يَسْتَيئِسُ ـ اِسْتَيئِسْ ـ مُستَيئِسٌ

 ـ مُسْتَيْئَسٌ ـ اِستِئاسٌ.

6ـ قَامَ / اِسْتَقامَDüzeldi  ـ يَسْتَقيمُ ـ اِسْتَقِيمْ ـ مُستَقِيمٌ ـ مُستَقامٌ ـ إستِقامَةٌ.

7ـ رَضِيَ / إسْتَرضىَRızasını istedi  ـ يَستَرضِي ـ اِستَرضِ ـ مُستَرضٍ ـ مُستَرْضىً

ـ اِستِرْضاءٌ.

8ـ وفَى / اِستَوْفَىَİstifasını istedi  ـ يَستَوْفِي ـ اِستَوْفِ ـ مُستوْفٍ ـ مُستَوْفىً ـ

 اِسْتِيفاءٌ.

 

24 صيغة (الأمثلة المختلفة)

 

24 - SİGA (EMSİLE-İ MUHTELİFE)

 

1ـ نَصَرَ :  Yardım etti

معلوم/ نَصَر ـ نَصَرا ـ نَصَروا ـ نَصَرتْ ـ نَصَرتا ـ نَصَرْنَ ـ نصَرتَ ـ نَصَرتُما ـ نَصَرتُم ـ نَصَرتِ نَصَرتُما ـ نَصَرتُنّ ـ نصَرتُ ـ نَصَرنا.

مجهول/ نُصِرَ ـ نُصِرا ـ نُصِروا ـ نُصِرتْ ـ نُصِرتا ـ نُصِرنَ ـ نُصِرتَ ـ نُصِرتُما ـ نُصِرتم ـ نُصِرتِ ـ نُصِرتُما ـ نُصِرتُن ـ نُصِرتُ ـ نُصِرنا.

2ـ يَنصُرُ: Yardım ediyor - eder

معلوم/ يَنصُرُ ـ يَنصُرانِ ـ ينصُرونَ ـ تَنصُرْ ـ تنصُران ـ ينصُرنَ ـ تَنصُرُ ـ تَنصُرانِ ـ تنصُرونَ ـ تنصُرينَ ـ تَنصُرانِ ـ تنصُرنَ ـ أنصرُ ـ ننصُرُ.

مجهول/ يُنصَرُ ـ يُنْصَرانِ ـ يُنْصَرونَ ـ تُنْصَرُ  ـ تُنصَرانِ ـ يُنصَرْنَ ـ تُنْصَرُ ـ تُنْصَرانِ تُنْصَرونَ ـ تُنْصَرينَ ـ تُنصرانِ ـ تُنصَرنَ ـ اُنْصَرُ ـ نُنْصَرُ.

3ـ نَصْراً: Yardım etmek

 نَصراً ـ نَصرانِ ـ نَصَراتٌ.

4ـ فهو نَاصِرٌ: Yardım eden

ناصِرٌ ـ ناصِرانِ ـ ناصِرونَ ـ نُصّارٌ ـ ونُصَرٌ ـ ونَصرَةٌ ـ ناصِرَةٌ ـ ناصِرتانِ ـ ناصِراتٌ ـ ونواصِرُ.

5ـ وذاك مَنْصُورٌ: Yardım edilen

 مَنصُورٌ ـ مَنصُورانِ ـ مَنْصُورونَ ـ مَنْصورَةٌ ـ مَنْصورتانِ مَنْصُوراتٌ ومناصِرٌ.

6ـ لم يَنْصُرْ: Yardım etmedi

معلوم/ لمْ يَنْصُرْ ـ لم يَنْصُرا ـ لم يَنْصُروا ـ لم تَنْصُرْ ـ لم تَنْصُرا ـ لم يَنْصُرْنَ ـ لم تُنْصَرْ ـ لم تُنْصَرا ـ لم تُنْصَروا ـ لم تُنْصَري ـ لم تُنْصَرا ـ لم تُنْصَرْنَ ـ لم اَنْصُرْ ـ لم ننصُرْ.

مجهول/ لم يُنْصَرْ ـ لم يُنْصَرا ـ ـ لم يُنْصَروا ـ لم تُنْصَرْ ـ لم تُنْصَرا ـ لم يُنْصَرنَ ـ لم تُنْصَرْ ـ لم تُنْصَرا ـ لم تُنْصَروا ـ لم تُنْصَري ـ لم تُنْصَرا ـ لم تُنْصَرنَ ـ لم اُنْصَرْ ـ لم نُنْصَرْ.

7ـ لمّا يَنْصُرْ: Henüz yardım etmedi

معلوم/ لمّا يَنْصَرْ ـ لمّا يَنْصُرا ـ ـ لمّا يَنْصُروا ـ لمّا تَنْصُرْ ـ لمّا تَنْصُرا ـ لمّا يَنْصُرنَ ـ لمّا تَنْصُرْ ـ لمّا تَنْصُرا ـ لمّا تَنْصُروا ـ لمّا تَنْصُري ـ لمّا تَنْصُرا ـ لمّا تَنْصُرْنَ ـ لمّا اَنْصُرْ ـ لمّا نَنْصُرْ.

مجهول/ لمّا يُنْصَرْ ـ لمّا يُنْصَرا ـ لمّا يُنْصَروا ـ لمّا تُنْصَرْ ـ لمّا تُنْصَرا ـ لمّا يُنْصَرنض ـ لمّا تُنْصًرْ ـ لمّا تُنْصَرا ـ لمّا تُنْصَروا ـ لمّا تُنْصَري ـ لمّا تُنْصَرا ـ لمّا تُنْصَرنَ ـ لمّا اُنْصَرْ ـ لمّا نُنْصَرْ.

8ـ ما يُنْصرُ: Yardım etmez

معلوم/ ما يَنْصُرُ ـ ما يَنْصُرانِ ـ ما يَنْصُرونَ ـ ما تّنْصُرُ ـ ما تَنْصُرانِ ـ ما يَنْصُرنَ ـ ما تَنْصُرُ ـ ما تنَْصُرانِ ـ ما تَنْصُرونَ ـ ما تَنْصُرينَ ـ ما تَنْصُرانِ ـ ما تَنْصُرنَ ـ ما اَنْصُرُ ـ ما نَنْصُرُ.

مجهول/

9ـ لا يَنْصُرُ: Yardım etmeyecek

معلوم/ لا يًنْصُرُ ـ لا يَنْصُرانِ ـ لا يَنْصُرونَ ـ لاتَنْصُرُ ـ لا تَنْصُرانِ ـ لا يَنْصُرنَ ـ لا تَنْصُرُ ـ لا تَنْصُرانِ ـ لا تَنْصُرونَ ـ لا تَنْصُريْنَ ـ لا تَنْصُرانِ ـ لا تَنْصُرنَ ـ لا اَنْصُرُ ـ لا نَنْصُرُ.

10ـ لنْ يَنْصُرَ: Asla Yardım etmeyecek

معلوم/ لن يَنْصُرَ ـ لن يَنْصُرا ـ لن يَنْصُروا ـ لن تَنْصُرَ ـ لن تّنْصُرا ـ لن يَنْصُرنَ ـ لن تَنْصُرَ ـ لن تَنْصُرا ـ لن تَنْصُروا ـ لن تَنْصُري ـ لن تَنْصُرا ـ لن يَنْصُرنَ ـ لن اَنْصُرَ ـ لن نَنْصُرا.

مجهول/ لن يُنْصَرَ ـ لن يُنْصَرا ـ لن يُنْصَروا ـ لن تُنْصَرَ ـ لم تَنْصَرا ـ لن تُنْصَروا ـ لن تُنْصَري ـ لن تُنصَرا ـ لن تُنْصَرنَ ـ لن اُنْصَرَ ـ لن نُنْصَرَ.

11ـ لِيَنْصُرْ: Yardım etsin

معلوم/ ليَنْصَرْ ـ لِيَنْصُرا ـ لِيَنْصُروا ـ لِتَنْصُرْ ـ لِتَنْصُرا ـ لِتَنْصُروا.

مجهول/ ليُنْصَرْ ـ لِيُنْصَرا ـ لِيُنْصَروا ـ لِتُنْصَرْ ـ لِتُنْصَرَا ـ لِتُنْصَروا.

12ـ لايَنْصُرْ: Yardım etmesin

معلوم/ لا يَنْصُرْ ـ لا يَنْصُرا ـ لا يَنْصُروا ـ لا تَنْصُرْ ـ لا تَنْصُرا ـ لا يَنْصُرنَ.

مجهول/ لا يُنْصَرْ ـ لا يُنْصَرا ـ لا يُنْصَروا ـ لا تُنْصَرْ ـ لا تُنْصَرا ـ لا يُنْصَرْنَ.

13ـ أُنْصًرْ:  Yardım et

معلوم/ اُنصُرْ ـ اُنْصُرا ـ اُنْصُروا ـ اُنْصُري ـ اُنصُرا ـ اُنْصُرْنَ.

مجهول/ لتُنْصَرْ ـ لتُنْصَرا ـ لتُنْصَروا ـ لِتُنْصَري ـ لِتُنْصَرا ـ لِتُنْصَرنَ ـ لإُنْصَرْ ـ لِنُنْصَرْ؟

14ـ لا تَنْصُرْ: Yardım etme

معلوم/ لا تَنْصُرْ ـ لا تَنْصُرا ـ لا تًنْصُروا ـ لا تًنْصُري ـ لا تَنْصُرا ـ لا تُنْصَرا ـ لا تُنْصَرنَ.

مجهول/ لا تُنْصَرْ ـ لا تُنْصَرا ـ لا تُنْصَروا ـ لا تُنْصَري ـ لا تُنْصَرا ـ لا تُنْصَرنَ.

15ـ مَنصَرْ: Yardım etme yeri  مَنصِرْ : Yardım etme zamanı

مّنْصَرٌ (مَنْصِرٌ) ـ مَنْصَرانِ ـ مَناصِرٌ.

16ـ مِنصَرْ: Yardım edecek alet

مِنْصَرٌ ـ مِنْصَرانِ ـ مِناصِرٌ.

17ـ نَصْرَةٌ: Bir kere yardım etmek

نَصْرَةٌ ـ نَصْرَتانِ ـ نَصَراتٌ.

18ـ نِصْرَةٌ: Bir nevi yardım etmek

نِصْرَةٌ ـ نِصْرَتانِ ـ نِصْرَاتٌ.

19ـ نُصَيرٌ: Küçük yardım

نُصيْرٌ ـ نُصيرانِ ـ نُصيرونَ ـ نُصيرةٌ ـ نُصيرتانِ ـ نُصيراتٌ.

20ـ نَصْرِيٌّ:(Kazanmalı(Savaş, vs

نَصْرِيٌ ـ نَصرِيانِ ـ نَصْريون ـ نَصْريّةٌ ـ نَصْرِيتانِ ـ نَصْرِياتٌ.

21ـ نَصّارٌ: Çok yardım eden

نَصّارٌ ـ نَصّارانِ ـ نَصّارونَ ـ نَصّارةٌ ـ نَصّارتانِ ـ نَصّاراتٌ.

22ـ اَنصَرُ: Daha yardımcı

اَنصروا ـ اَنصرانِ اَنصرون وأناصِرُ ـ نُصرى ـ نُصريانِ ـ نُصرياتٌ ونُصرٌ.

23ـ ما اَنصَرُ: Ne güzel Yardım etti

ما أنصره ـ ما أنصرهما ـ ما أنصرهم ـ ما أنصَرها ـ ما أنصرهما ما أنصرهن ـ ما أنصَركَ ـ ما أنصركما ـ ما أنصركم ـ ما أنصركِ ـ ما أنصركما ـ ما أنصركُنَ ـ ما أنصرني ما أنصرنا.

24ـ واَنصِرْ بهِ: Ne güzel yardım ettin

واَنصر بهِ ـ وأنصر بهما ـ وأنصر بهم ـ وأنصر بها ـ وأنصر بهما ـ وأنصر بكَ ـ وأنصر بكما وأنصر بكم ـ وأنصر بكِ ـ وأنصر بكما ـ وأنصر بكُنَّ ـ وأنصر بي ـ وأنصر بنا.

 

  

Nizameddin İbrahimoğlu

Hitit Üniversitesi-İlahiyat Fakültesi

 

 

       Geri

 

Web Siteme Hoş Geldiniz!

اهلاً وسهلاً لزيارتكم موقعنا

 

Copyright ©2006
Nizamettin İBRAHİMOĞLU