Ana sayfa Özgeçmiş Arapça Öğreniyorum Arapça Alıştırmalar İletişim

 
 

  Ana sayfa > Arapça Öğreniyorum > İsim ve Sıfat Tamlaması


 
 

 

 

المُضاف والمُضاف إليه 

İSİM TAMLAMASI (İZAFET)

د. نظام الدّين إبراهيم أوغلو

باحث أكاديمي تركماني ـ تركيا

تعريف الإضافة : İzafet tanımı 

وهي نسبة اسم إلى آخر على تقدير حرفِ جرٍ، ويُسمى الأوّل مُضافًا والثّاني مضافًا إليه  مجرور. حرف الجر المقدر يكون (مِنْ) إذا كان المضاف إليه جنسًا للمضاف نحو:

(سِوارُ ذَهَبٍ). و(في) إذا كان ظرفًا له نحو (صلاةُ العصرِ)، في ما  سوى ذلك (اللاّم) نحو (كتابُ سعدٍ).

İSİM TAMLAMASI

 

İsim Tamlaması: Türkçe de isim tamlamasında tamlayan ve tamlanan olduğu gibi; Arapça izâfette, Muzâf ve Muzâfun ileyh vardır. Arapçada     birinci kelime tamlanan (Muzâf), ikincisi ise tamlayan, yani Muzâfun ileyhdir. Tamlayanla tamlanan arasında bir harfi cerr takdir olunur. Yani tamlama böyle bir harfi cerrin anlamı aracılığı ile iki ismi birbirine bağlar.

 

Bu öğrencinin kitabıdır. هذا كتابُ التِّلميذِ  (هذا كتابٌ للتلميذِ)  . Mukadder harf-i cerri gösterelim.

Bu gümüş yüzüktür.   (هذا خاتمٌ من فِضّةٍ )  هذا خَاتمُ فِضّةٍ .

Mukadder harf-i cerri gösterelim

Kış yolculuğu.    (رِحلَةٌ في الشِّتاءِ)     رِحْلةُ الشِّتاءِ  Mukadder harf-i cerri gösterelim

 

والإضافة قِسمان: İzafet ikiye ayrılır 

1ـ الإضافة المعنويّة (الحقيقية): Mânavi izafet

هي ما أفادت المضاف تعريفًا ـ إنْ كان المضاف إليه معرفةً  نحو:

(هذا كتابُ سليمٍ). (هذا كتابُ أخي) (هذهِ سيارَةُ زينبَ) (هذه حقيبةُ الطالبِ)

وأفادت المضاف  تخصيصًا ـ إن كان المضاف إليه نكرةً نحو:  (هذا كتابُ نحوٍ)

 

2ـ الإضافة اللّفظيّة (المجازيّة): Lafzi izafet

هي ما لا تفيدُ المضاف تعريفًا ولا تخصيصًا، ولا يُعتبرُ فيها تقديرُ حرف الجرّ، وإنّما يكون الغرضُ منها التّخفيفَ في اللّفظ بحذف التّنوين، أو نُوني التّثنية والجمع. وذلك  إذا كان المضاف صِفةً مُضافةً إلى فاعلها أو مفعولها نحو:

(هذا مُستحقُّ المدحِ) ( حسَنُ الخُلقِ) ( مَعمورُ الدّارِ).  (سلمتُ على قارئَ القرآنِ) (رأيتُ مكرمَ أبِيكَ).

ومعنى الصّفة: المذكور أعلاه تعني اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصّفة المشبهة أو اسم التّفضيل أو صيغ المبالغة. نحو :

(هذا ناصِرُ الضّعيفِ ) (هذا شَريفُ الطّباعِ) ( هذانِ مطلوبا الجُنودِ) (هؤلاء قهّارُو الأعداءِ).

İzâfet çeşitleri:

1-   Lafzi izâfet:الإضافة اللّفظيّة 

Sıfat olan isimlerin (İsim-i fâil, ismi meful, sıfat-ı müşebbehe…) kendi fâil veya mefûllerine izafetidir. Burada muzafın tenvini ve nünü düşmek suretiyle söyleniş bakımından bir kolaylık elde edilir.

Bu, hâkimin kâtibidir.هذا كاتبُ القاضي             

 Çocuğu akıllı adam.الرّجلُ العاقلُ الولدِ              

 Bu, Kediyi döven (adam)dır.هو الضّاربُ القِطِّ    

Ma’mur ülke (Ülkesi ma’mur).        أَحمدُ مَعمُورُ الدّارِ

Halid sözü etkili bir kişidir.                  خالدٌ نافِذُ الكلِمِ

Güzel yüzlü adam (yüzü güzel).     الرّجلُ الحَسنُ الوَجهِ

 

2-Manevi izâfet: الإضافة المعنويّة  

Yukarıda görülen izafetlerin dışında kalanlara ma’nevi izafet denir.

Komşunun evi.بيتُ الجَارِ                         

Kabrin azabı.عذابُ القَبرِ                          

Kalem kışinin hızmeçisidir …………قَلَمُ خَادِمِ الرَّجُلِ

Öğrencilerin elbiseleri kırmızıdır……. لَونُ ملابِسِ الطُّلاَّبِ أَحمرُ

Kapının anahtarı. مِفتَاحُ البَابِ                    

(herhangi bir)Kapının anahtarı.   مفتاحُ بابٍ

Kâtibin evinin kapısının anahtarı.مفتاحُ بابِ بيتِ الكاتبِ    

Not: Zincirleme isim tamlamasında yalnız sondaki muzafun ileyhin (أل) alır.

 

شروط أوحُكم المُضاف:Muzaf ın hükümleri (şartları)   

1ـ أن يجرد من التّتنوين نحو:  (هذا كتابُ النّحوِ).

2ـ ونون التّثنية نحو:  (قرأتُ كِتابيْ الأستاذِ).

 ـ ونون الجمع نحو:   (جاء طالبو العلم ِ).

4ـ وأن يجرد من (أل) عمومًا، ولكن يجوز إضافة (أل) على المضاف في الإضافة اللّفظيّة بشرط أن يكون مثنى أو جمع مذكر سالمًا أو مضافًا إلى ما فيه (أل) أو مضافًا إلى اسم مضاف إلى ما فيه (أل) نحو:

(جاء المكرما سعدٍ) جاء المكرمو سعدٍ) (الدّارسُ النحوِ) (القارئُ كتابُ الصّرفِ).

 

شروط المضاف إليه:Muzafun iliyhin şartları  

1ـ يكون مجرورًا دائمًا. سواء كان بالكسرة أو الفتحة أو الياء لفظًا أو تقديرًا.

2ـ يكون معرفة أو فيها أل التعريف عمومًا، يجوز أن يأتي نكرة. نحو: ثَوبُ خزٍّ.

3ـ يكون مفردًا أو جملةً.

Muzâfin şartları:

1- أل el Takısı almaz.

2- تنوين Tenvin almaz.

3- Müenneslik ve cemi ن  nunu almaz.

4- Muzâf irabta şu şekillerde gelir:  Mübtedâ, Haber, Fâil, Mef’ûl…).

Örnekler:

أُعجِبْتُ بِشَوقي أشهَرِ الشُّعراءِ

Şairlerin en meşhuru olan Şevki’yi beğendim.

قائدُ الطَّائِرَةِ مأمُونُ القِيادَةِ

 Uçak kaptanını , uçağı güvenle uçurur. 

هَذانِ ضارِبا زَيدٍ Bu ikisi Zeyd’i döven kişilerdir.

هَؤلاءِ ضَارِبو زَيدٍBunlar Zeyd’i dövenlerdir.                     

Kaide 1:

Arapçada, tamlanana   المضاف  tamlayana  المضاف إليه denir. Tamlayan  المضاف إليه  in son harfi daima   ــــِ   Esre ile hareklidir, yâni, muzâfun ileyh dâimâ mecrûrdur.

 

Muzfun ileyhin şartarı:

 

1- Devamlı mecrur gelir.

2- Muzafun ileyh Marife olarak gelebilir.

بَوَّابُ المَكتبِ  ( في المكتبِ) Yazıhanenin kapıcısı.  

مَلكُ الموتِ  ( للموتِ)Ölüm Meleği.                        

رِحلةُ الشّتاءِ ( في الشّتاءِ)Kış seyahati.                    

عذابُ القبرِ (في القبرِ)Kabir azabı.                        

3- Muzafun ileyh Marife Nekre olarak gelebilir.

ثوبُ خَزٍّ  (ثوبٌ من خزًّ) İpek elbisesi.              

خاتَمُ فِضّةٍ  (خاتمٌ من فضّةٍ)Gümüş yüzüğü.        

Birleşmiş milletler genel sekreterinin Ortadoğu temsilcisi

مُمَثِّلُ الشَرْقِ الْاَوْسَطِ لِلاَمِينِ الْعَامِّ لِلْاُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ

 

ملاحظة:

1ـ هناك من الأسماء ما يلزم الإضافة:

من الظّروف فيكون الإضافة إلى المفرد أو الإضافة إلى الجملة نحو:

 (رأيت غيرَ سعيدٍ) (جئتُ إذْ جاءَ سليمٌ). (جئتكَ قبلَ الصّبحِ وبعدهُ) (جلستُ حيثُ جلسَ محمدٌ).

2ـ الإضافة إلى ياء المتكلم: كمفرد وتثنية وجمع:

كتابٌ        كتابِي /  قلمٌ            قَلمِي

قَلمانِ      قلمايَ   / كِتابانِ     كتابايَ / وَالدَانِ    وَالِدَايَ

مُعلّمونَ      مُعلمويَ ، مُعلميَّ /   بَنُونَ        بَنُويَ  ،  بَنيَّ

 Kaide 2:

 

Müfret (tekil) kelime muzâf olunca, sonundaki çift harekeden biri düşer, Musennâ (ikil) kelime muzâf olunca, sonundakiن  harfi düşer, Cemi müzekker salim (kurallı erkek çoğulu) muzâf olunca, sonundaki ن harfi düşer:

1- Müfret kelime:  المفرد

كِتابُ الأستاذِHocanın kitabı.         

اِشتَريتُ كِتَابَ الأُستَاذِ. Öğretmenini kitabını satın aldım. 

بابُ المدرسَةِOkulun kapısı.     

مفتاحُ بابِ المدرسةِ.Mektebin kapısının anahtarı. 

قلمُ خادِمِ الرّجلِAdamın hizmetçisinin kalemi.             

مَكَانُ إصدَارِ الهُويَةِKimliğin çıkış yeri.                            

هُوَ مَعمُورُ الدَّارِEvi zengindir.                                     

اسمُ الأبِ محمدٌBaba ismi Muhammed.     

مَا حَالَتُكَ الاجتِمَاعِيَّةِ؟Medeni halin ne?         

مَكَانُ العَمَلِ بَعيدٌ مِن هُنَاİş yerim buradan uzaktır?                                   

2-Musennâ ve cemi müzekker salim: المثنى وجمع المذكر السالم

مُعلِّمُ المَدرسةِMektebin öğretmeni. ………………………………

مُعَلِّمَا المَدرسَةِMektebin iki öğretmeni. …………………………

مُعَلِّمو المَدرسَةِMektebin öğretmenleri. …………………………

رأيت مُعَلِّمَيْ المدرسَةِMektebin iki öğretmenini gördüm. ………

سلمت على مُعَلِّمَيْ المدرسةِ

Mektebin iki öğretmenini selâmladım.

سلّمتُ على مُعَلِّمِي المدرسةِ

Mektebin öğretmenlerini selâmladım. 

بَابُ الْمَدْرَسَةِOkulun kapısı………………………………………

بَابُ الْمَدْرَسَتَيْنِİki okulun kapısı….………………………………

بَابُ الْمَدْرَسَاتِOkulların   kapısı ……………………………………

بَابَا الْمَدْرَسَةِOkulun iki kapısı….………..…………………………

أَبْوَابُ الْمَدْرَسَةِOkulun kapıları…….……………………………… 

Mütekellim ya’sına yapılan izafet.      الإضافة إلى ياء المتكلم 

 

1- Mufret: المفرد   Muzâf, mufret bir isim ise, son harfinin harekesi kesra olur.

كتابٌ    Kitap.       كتابِيKitabım.       

قلمٌ    Kalem.        قَلمِيKalemim.         

Ancak şunlar kaidenin dışındadır:

A- Muzâf olan mufret isimin son harfi elifi memdude (ا) ise, elif sâkin (sukunlu) olarak kalır, ye’nin harekesi fetha olur:

عصًا   Değnek.   عصايَ Değneğim.  

 هدىً Hidâyet.     هُدايَHidâyetim.    

B) Muzâf olan mufret ismin son harfi elifi maksure (ى) ise, bu elif (ye), muzâfun ileyh olan yê’ye  idgam edilir, şeddeli okunur ve sonu fetha ile harekelenir:

المحامِي     Avukat.محامِيَّ Avukatım.  

اللّيالِي       Gece.     لَياليَّGecelerim.   

2-Musennâ: المثنى İkil kelime, mutekellim ye’sine muzâf olunca, musennânın sonundaki nun düşer ve ye’nin harekesi fetha olur:

قَلمانِ     İki kalem. قَلمايَBenim iki kalemim.    

كِتابانِ     İki kitap. كِتابايَBenim iki kitabım.      

وَالدَانِ    Ana, baba.وَالِدَايَAnam, babam.         

3- Cemi müzekker salim: جمع المذكر السّالم  Kurallı erkek çoğulu, mutekellim ye’sine muzâf olunca, ref halinde sonundaki nun düşer ve ye’nin harekesi fetha olur. Nasb ve cer halinde sonundaki nun düşer kelimenin son harfi kesre olur, ye de şeddeli ve fethalı olur.

مُعلّمونَ    Öğretmenler  مُعلمويَ ، مُعلميَّ Öğretmenlerim   

بَنُونَ         Oğullar    بَنُويَ  ،  بَنيَّ                  Oğullarım

أَمثلة متفرقة مفيدة:

1ـ هذهِ سَاعَةُ فِضَّةٍ.

2ـ أَخذتُ قلَمَ طَالبِ المَدرَسَةِ.

3ـ فَوَلِّ وَجهَكَ شَطرَ المَسجِدِ الحَرامِ.

4ـ لَونُ أَورَاقِ أَشجَارِ حَدِيقَةِ المَدرَسَةِ أَخضَرُ.

5ـ مَنْ أَخِرُ الخُلفَاءِ الرَّاشِدِينَ؟

6ـ مَا هِوَايَةُ زُبيرٍ؟

7ـ مَا لَقَبُ خَالدٍ؟

8ـ اُكتُبْ أَسْمَاءَ أَقسَامِ البيتِ وَأَقسَامَ بَعضِ أَشيَاءَ فيهَا؟

9ـ مَا اِسمُ أَوَّلِ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الصِّبيَانِ؟

10ـ فللهِ الحَمدُ ربِّ السَّمَواتِ ورَبِّ الأرضِ وَرَبِّ العَالمينَ.

11ـ أَيَّ نَادٍ تَخْتَارُ يَا أَحمَدُ؟

12ـ أَيُّ يَومٍ إِبتِدَاءُ السَّنَةِ المِيلادِيَّةِ؟

13ـ هَل تَعرِفُ رَقْمَ هُوِيَّةِ الأَحوَالِ المدنيَّةِ؟

14ـ مَا مَحَلُّ إِقَامَتِكَ؟

15ـ مَا اِسمُ رَئيسِ الجَامِعَةِ وَعَميدِ كُليَّتِكُمْ؟

15ـ هَل تَعرِفُ رَقْمَ دَفتَرِ النُّفّوسِ؟

16ـ مَا حُكمُ تَارِكِ الصَّلاةِ؟

17ـ مَا اِسمُ بقيَّةِ الألعَابِ الرِّيَاضِيَّةِ؟

18ـ أُولئكَ أَصحَابُ الجَنَّةِ خَالدِينَ فيهَا.

19ـ مَا وَسَائلُ الاتِّصَالِ الحَدِيثَةُ؟.

20ـ أَينَ مَكَانُ إِصدارِ الكِتَابِ؟ مَكَانُ إِصدارِ الكِتَابِ ببغدادَ.

Nizameddin İbrahimoğlu

Hitit Üniversitesi- İlahiyat Fakültesi

 

__________________________________________

 

 

الصّفة والموصوف

 

SIFAT TAMLAMASI (SIFAT, MEVSUF)

 

الصّفة: تأتي الصّفة بعد الموصوف دائمًا، ويَتكون من اسمين، وإنّه من التّابعين أي الصّفة تَتْبعُ المَوصوف من عدة نواحي: وهي كالأتي:

1ـ الحركة الإعرابية.

2ـ في المذكّر والمؤنّث.

3ـ في المعرفة والنّكرة.

4ـ في المفرد والمؤنث والجمع.

ينقسم الصّفة  (النّعت) إلى قسمين:Sıfat ikiye ayrılır.

1ـ الصّفة الحقيقية:

 يبيّن بعض أحوالِ متبوعهِ ويُكمّله بدلالتهِ على معنىً فيهِ نحو:

 ( جَاء الرَّجلُ الأديبُ ). (سلّمتُ على رجلٍ قصيرٍ). (هذا محمدٌ الشّاعِرُ)

2ـ الصّفة السّببيّة:

 يُبيّن بعض أحوال ما يتعلّق بمتبوعهِ نحو:

( جاء الرّجلُ الحسنُ حظّهُ ).(رأيتُ رجلاً حسنَ الوجهِ) (رأيتُ رجلاً رثَّ الثّيابِ).

 

ويأتي الصّفة: Sıfatlar şu şekillerde gelir. 

1ـ مفردًا Müfret olarak gelir.

وهذا يأتي عمومًا كمشتّق ، أو كجامد أو كمصدر. والمشتق كاسم فاعل واسم مفعول والصّفة المشبهة واسم التّفضيل.

2ـ أو جملةً  ويحتاج إلى ضمير Cümle olarak gelir.

3ـ أو شبه جملةٍ  Şibhi cümle olarak gelir.        

(عندي رجلٌ أسدٌ) (شجاعٌ) . (جاء الرّجلُ الفاضِلُ) ( رأيتُ الرّجلينِ الفاضليْنِ) (مررتُ بمرأةٍ فاضلةٍ)

ذهبتُ إلى المملكةِ العربيةِ السّعوديّةِ) (شهِدَتْ المملكةُ العربيّةُ السّعوديّةُ) (أنقرةُ عاصِمةُ الجمهوريّةِ التّركيّةِ). (كتب الموظفانِ النّشيطانِ رسالتيْنِ هامّتيْنِ) (تسلّمَ الموظفونَ الزّياداتِ الجديدةَ) (رأيتُ المهندساتِ النّشيطاتِ). (أكرمتُ الفتى هذا). (أنا رجلٌ تركيٌّ) (جاء الرّجلُ الذي إعتدى). (جاء رِجالٌ ثلاثةٌ).  (جاء الولدُ الذي ماتَ). ( هذا رجُلٌ ذو فضلٍ).  (أبصرتُ طائرًا فوق الشّجرةِ) (وإتّقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله). (المالُ الذي تشتهيهِ نَفسُكَ) (الوَلدُ الَّذي أبوهُ مريضٌ) (الأقلامُ التي رأيتُها طويلةٌ) (الطُّلاَّبُ الذينَ جاؤا إلى الصَّفِ أذكياءٌ).

 

Sıfat:  Arapçada, sıfat tamlamasında sıfat, daime, tavsif ettiği, nitelediği isimden sonra gelir:

(Tâbi olduğu ismi niteler).  İki isimden meydana gelir, önce gelen isime mevsûf, sonra gelen isime sıfat denir.

Bağlı bulunduğu kelimenin nasıllık ve niceliğini bildiren kelimeye Sıfat, nasıllığı bildirilen kelimeye Mevsuf denir.

 

Sıfatın mevsûfuna uyduğu konular:

 

1- İrab (hareke) yönünden.

2- Müzekkerlik (erkeklik) ve Müenneslik (dişilik) .

3- Ma’rife, nekre olma bakımından.

4- Adet, Müfred (teklik), Tesniye (ikilik) ve cemilik (çokluk) bakımından.

 

Sıfat ikiye ayrılır:

 

1- Hakiki sıfat:    الصّفة الحقيقيّة 

 Tavsif ettiği isime her bakımdan (dört bakımdan) uyan böyle sıfata gerçek sıfat  الصّفة الحقيقية  denir. Bir de dolaylı sıfat vardır ki, harekesi, kendinden önceki isme uyar, ancak, kendisi, o ismi değil, kendinden sonra gelen ismi tavsif eder.

سافر الولدُ الذّكيُّZeki çocuk yola çıktı.       

البابُ الكبيرُBüyük ev.                                  

Sebebi sıfat: الصّفة السّببيّة

Ancak  (اشتريتُ صورةً جميلاً إطارها) Çerçevesi güzel bir resim satın aldım/

 (رأينا كتبًا أخضرَ غِلافه) Kapağı yeşil bir kitap gördük. Cümlelerindeki  جميلاً ve   أخضَرَ   sıfatları da dolaylı sıfattır. Dolaylı sıfata  النّعت السّببي  denir.

Pencereleri açık eve girdim. دخلتُ البيتَ المفتحةَ نوافذهُ       

 

Cümlede şu şekillerde gelebilir:

Fail (Mevsûf) + Sıfat.

Emin olan muhammed geldi. Reşidin oğlu Harun.

جَاءَ مُحَمَّدٌ الأمينُ ـ هَارونُ الرَّشيدُ

Not: Mevsûu özel isim ise sıfat  (أل)alır.

ملاحظة: إذا كان الموصوف اسم خاص الصفة تأخذ (أل) دائمًا.

Mef’ûl (Mevsûf) + Sıfat

Çömert olan adamı gördüm.               رأيتُ الرَّجُلَ الكَريمَ

Yüzü güzel olan adamı gördüm.     رأيتُ رَجُلاً حَسنَ الوجهِ

Mecrür (Mevsûf) + Sıfat

Cömert olan adama uğradım.مررتُ برجلٍ كريمٍ  

Haber (Mevsûf) + Sıfat.

Zeyd şaiirdir âlimdir.                زَيدٌ الشَّاعِرُ العَالِمُ

Mubtedâ (Mevsûf) + Sıfat

Kâtip Zeyd gitti.                       ذهبَ زَيدٌ الكاتِبُ

ويأتي الموصوف:

Mevsufta şu şekillerde gelir 

1ـ اسمًا ظاهرًا (عَلمًا) عُمومًا ولا يحتاج إلى أخذ (أل).

Özel isimi olarak gelir ve El takısı almaz.

 

2ـ وقد يكون الموصوف اسم خاص فيأتي (بأل المعرّفة) نحو

Mevsûfu özel isim ise sıfat alır.(أل) El takısı alır.

 

(جاء يوسفُ التّاجرُ) (جاء هارونُ الرّشيدُ). (جاء محمدٌ التّاجرُ) (جاء الرّجلُ الكريمُ).

جاءني رجلانِ كاتِبٌ وشاعِرٌ

جاءني ثلاثةُ رِجالٍ كاتِبٌ وشاعِرٌ وفقيهٌ.

هذا يومٌ لا حارٌ ولا بارِدٌ

لكلّ نفسٍ أجلٌ إمّا قريبٌ وإمّا بعيدٌ.

جاء شوقي وحافظ الشّاعرانِ.

 

ملاحظة: Not

هناك من الصّفات التي يستوي فيها المذكر والمؤنث لذا فلا تطابق الصّفة بالموصوف. وعمومًا يأتي على وزن فعول وفعيل وأوزان أخرى مثل:

 

Bazı Sıfatlarda Müzekker ve Müennes aynısı kullanılır, böylece sıfat mevsufa uymaz.

Genel olarak şu vezinlerde gelir فعول وفعيل  Başka vezinler dede gelebilir.

 

صَبورـ فَخور ـ جَرِيح ـ عَظِيم ـ رَحِيم ـ كَبِير ـ رَخِيص ـ عَلاَّمَة ـ مِكْسَال ـ مِعْطِير ـ مِغْشِم ـ ضحْكة / والمصدر الثلاثي الغير الميمي مثل : عدلٌ / وأيضًا ما كان الصّفة لجمع ما لايعقل.

الأمثلة :

رجُلٌ صَبورٌ / إمرأةٌ صَبورٌ / هذا شَاهدُ عَدلٌ / هَذانِ شَاهِدَانِ عَدلٌ / هذهِ شُهودُ عَدْلٌ.

ملاحظة: Not

İsim ve fiil cümlesi olarak ta gelebilir.

وقد يأتي جملة اسمية أو فعليّة.

أنتَ مهندسٌ خبراته عظيمٌ / إشتريتُ سيّارةً ثمنها رَخيصٌ.

كان لتعاليم الإسلام دورٌ شأنهُ عظيمٌ.

فأصبحتْ لهم مكانةٌ بين الأممِ

أصبحتْ لهم قوّةٌ في كلّ مكانٍ من العالمِ ( أي كائنٌ في كلّ مكان).

وصلَ طالبٌ يدرسُ بمعهدِنا.

جاء زيدٌ يحملُ كتابًا

رأيتُ رجلاً على جوادهِ  (أي كائنًا على جوادهِ).

 

Değişik örnekler.

Bana akıllı bir adam geldi.       جاءني رجلٌ عاقل

Kırılmış kalem buldum.        وجدتُ القلمَ المكسورَ

O fazilet sahibi bir adamdır.     هو رجلٌ ذو فضلٍ

O, çocuğu akıllı bir adamdır.    هو رجلٌ ولدهُ عاقلٌ

Fiyatı ucuz bir araba aldım.اشتريتُ سيّارةً ثمنها رخيصٌ

Sofranın altındaki kediyi dövdümضربتُ قِطًّا تحتَ المائدةِ      

Masanın üzerindeki gülü kokladım. شممتُ وردةً على الطّاولةِ

İki çalışkan öğrenci geldiجاء الطّالبُ المجتهدُ                      

Çalışkan öğrenci geldiجاء الطّالبانِ المجتهدانِ                     

Çalışkan öğrenciler geldiجاء الطّلابُ المجتدونَ                    

Bu çalışkan öğrenciهذا طالبٌ مجتهدٌ 

Bu çalışkan öğrenciهذه طالبةٌ مجتهدةٌ        

Büyük kapıları açtım      فَتَحتُ الأبوابُ الكبيرةُ

Bu gence ikram ettim.أكرمتُ الفتى هذا                          

Suç işleyen adamla konuştum.    تكلّمت مع الّرجلِّ الذي إعتدى

Üç adam gördüm.                   رأيتُ رجالاً ثلاثةً

Ben Türk bir adamım.           أنا رجلٌ تركيٌّ        

Bu adam, ne iyi adam.        هذا رجلٌ أيّ رجلٍ

 

Sıfat-ı Müşebbeheden örnek:

 

Zeyd, güzel yüzülüdür.               زَيدٌ حَسنُ الوجهِ

Zeyd temiz kalblidir.                   زَيدٌ طاهِرُ القَلبِ

İyi yerde oturuldu.                  جُلِسَ مَكانٌ جَميلٌ  

Not:

mevsûflar gayr-ı âkil cemi şeklinde gelirse, sıfatlar umumiyetle mufred müennes olarak gelir.

 

Not: Bir kaç Sıfat veya birkaç Mevsuf bir arada gelebilir.

 

Yazar, fıkıhçı ve şair olan Zeyd geldi.      جَاءَ زَيدٌ الشَّاعِرُ الفَقيهُ  الكاتِبُ

Şair ve yazar olan Ömer ve Zeyd geldi.

 جَاءَ زَيدٌ وَعَمرُ الكاتِبُ والشِّاعِرُ

 

Müfret, tensiye ve cemi konularında örnekler

كتابٌ ضَخمٌKalın bir kitap.             

قلمٌ قصيرٌKısa bir kalem.               

رجلٌ طويلٌUzun boylu bir adam.   

بيتٌ نظيفٌTemiz bir ev.                 

جاء الطّالب المجتهدÇalışkan öğrenci geldi. 

كلّمت الطّالبَ المجتهدَÇalışkan öğrenciyle konuştum.        

الجائزةُ للطالب المجتهدِMükâfat, çalışkan öğrencinindir. 

طِفلٌ صغيرٌKüçük bir çocuk.               

طِفلةٌ صَغيرةٌKüçük bir kız çocuğu.     

الطّفل الصّغيرُKüçük çocuk.                  

طِفلانِ صغيرانِİki küçük  çocuk.          

طفلتانِ صَغيرتانِİki küçük kız çocuk.   

الطّفلانِ الصّغيرانِİki küçük çocuk.       

الطّفلتانِ الصّغيرتانِİki çocuk kız.           

أطفالٌ صِغارٌKüçük çocuklar.               

طِفلاتٌ صَغيراتٌKüçük kızlar.               

الأطفالُ الصّغارٌKüçük çocuklar.            

الطّفلاتُ الصّغيراتُKüçük kızlar.           

 

نظام الدّين إبراهيم أوغلو ـ محاضر بجامعة هيتيت ـ تركيا

Nizameddin İbrahimoğlu

Hitit Üniversitesi-İlahiyat Fakültesi

       Geri

 

Web Siteme Hoş Geldiniz!

اهلاً وسهلاً لزيارتكم موقعنا

 

Copyright ©2006
Nizamettin İBRAHİMOĞLU